Q-Academy is specialist in opleidingen, trainingen en coaching op het gebied van financiën, kwaliteit, doelmatigheid en organisatieontwikkeling voor de zorg. Wij bieden ons aanbod aan zowel Open als Incompagny. Q-Academy vormt samen Casemix, Q-Consult Zorg, Q-talent, Participe Advies en Inforeports “CQT Zorg & Gezondheid”. Met ruim 100 betrokken medewerkers zijn we actief in alle sectoren van de zorg. Lees meer ….

Onze trainers

Q-Academy heeft deskundige trainers die de diverse zorgdomeinen goed kennen. Door hun jarenlange ervaring als consultant en trainer bij Q-Consult Zorg en Casemix zijn zij uitstekend in staat de theorie te vertalen naar uw praktijksituatie. Het is voor hen steeds weer een uitdaging uw organisatie drie stappen verder te helpen. Zij weten wat ú bezighoudt! Waar nodig zetten wij externe trainers uit onze vaste pool in.

Wij staan voor kwaliteit!

Q-Academy heeft voor zowel haar open opleidingen als haar maatwerkopleidingen de Cedeo-erkenning gekregen. Klanten waarderen de maatwerkopleidingen van Q-Academy met een tevredenheidsscore van 99,3% en de open opleidingen met 96% (het minimum is 80%). Daarnaast zijn wij in de gelegenheid PE-punten (Permanente Educatie) te verstrekken of aan te vragen voor diverse beroepsgroepen.

Ons aanbod

  • Post Bachelor opleiding Consulent begeleiding WMO en WLZ – ca. 4 maanden – dagen – 12 e-learningmodules
    Het werkveld van de Consulent begeleiding Wmo en Wlz verandert snel en ingrijpend en de eisen die aan u als professional worden gesteld, zijn hoog. Van u worden een professionele houding, inhoudelijke kennis en effectieve gespreksvaardigheden verwacht. De indicerende gesprekken zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het realiseren van het juiste plan. Lees meer ….
  • 16-daagse Lean Six Sigma Black Belt
    Als Black Belt bent u in staat grote en complexe (baanbrekende) projecten vorm te geven en te begeleiden. In de praktijk blijkt dat 80% van het succes van het traject afhangt van de ‘menselijke kant’. Daarom wordt aan dit aspect in de training veel aandacht besteed. De Black Belt training is zodanig opgebouwd dat deze als basis dient voor het behalen van het Black Belt Certificaat volgens de normen van de American Society for Quality (ASQ). Lees meer ….
  • 8-daagse Lean Six Sigma Green Belt
    “Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”. Dit geldt ook voor verbeteren. Om te blijven concurreren is het voor organisaties van belang het maximale rendement uit bedrijfsprocessen te halen. Trial-and-error en kortlopende verbeterprojecten op basis van beperkte feitelijke onderbouwing leveren vaak niet meer voldoende resultaat. Deze methoden zijn niet geschikt om complexe uitdagingen te lijf te gaan. Om echte ‘doorbraak in verbeteren’ te realiseren, worden de krachtige verbetermethodieken Lean en Six Sigma aan elkaar verbonden. Als Lean Six Sigma Green Belt speelt u een sleutelrol in die trajecten! Deze training biedt de mogelijkheid tot ASQ certificering. Lees meer ….
  • Diverse Trainingen waaronder Value-Based Health Care, Normen kennis Accredidatiesystemen, Controllership in de zorg, Basistraining interne audits, Financieel Management voor niet-financiele managers, Slimmer roosteren in de zorg, Relatiebeheer en Accountmanagement in de zorg, Zorgdomeinen overstijgen, Scenarioplanning voor strategische meerjarenplanning in de zorg, Lean tools: kennen, kiezen en combineren, Excel voor zorgadministratie, Auditen in zelfsturende teams, Omgaan met agresse in de zorg, Vormgeven aan het nieuwe kwaliteitsdenken, Zorgmedewerkers als ambassadeur van de organisatie, Duurzaam roosterbeleid in de zorg. Bekijk hier ons aanbod.

Heeft u een vraag?

Of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor een incompanytraining? Vul dan het onlineformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.