Quasir is het expertisecentrum op het gebied van klachtenmanagement, calamiteitenonderzoek, geschillen en cliënttevredenheid in zorg en welzijn. Onze professionals bieden maatwerk op het vlak van klachtenbemiddeling, omgaan met patiëntenfeedback, het bevorderen van de verbetering van de kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid. Met Quasir werkt u aan een ‘klant- en klachtvriendelijke’ omgeving.

Klagers wiens klachten goed behandeld zijn, zijn doorgaans de meest tevreden cliënten en worden zelfs ambassadeur van uw organisatie! Er kan altijd iets misgaan en dat is vervelend, maar vervolgens gaat het er om wat u als professional ermee doet!

Quasir verzorgt de volgende opleidingen

Overige diensten van Quasir

 • Werving, selectie, opleiding en detachering
 • Abonnement onafhankelijk klachtenfunctionaris op afroep
 • Abonnement geschilleninstantie
 • Abonnement onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie op afroep
 • Abonnement onafhankelijke Quasir Klachtencommissie
 • Advies over het totale klachtenmanagement
 • Ondersteuning en advies inrichting klachtenregistratiesysteem
 • Uitvoeren van calamiteitenonderzoeken

Wilt u weten wat  de invoering van de Wkkgz, Wzd en Wvggz voor uw organisatie en uw medewerkers betekent?
Quasir adviseert u graag hierover en kan voor uw organisatie een workshop organiseren met bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • Hoe richt je professioneel en voor ieder zinvol en nuttig klachtenmanagement in;
 • Wat moet anders geformaliseerd worden?
 • Welke kansen biedt dit aan cliënten/patiënten;
 • Welke kansen biedt dit voor de organisaties en zelfstandige professionals;
 • De rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris;
 • Onafhankelijk calamiteitenonderzoek;
 • Aansluiting bij een erkende geschilleninstantie;
 • Praktische gevolgen.

Interesse?

U kunt hier de brochure downloaden over de adviesdiensten van Quasir op het gebied van klachtenmanagement. Voor de brochure over het onafhankelijk calamiteitenonderzoek kunt u hier terecht. Voor een voorlichtingssessie, adviesgesprek of workshop voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen kunt zich aanmelden via het online aanmeldingsformulier.