Rino Zuid

RINO Zuid staat voor Stichting Regionaal Opleidingsinstituut voor Nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Ontstaan in Maastricht in 1984 met als doel de opleiding tot psychotherapeut te verzorgen in Zuid-Nederland. Inmiddels uitgegroeid tot opleidingsinstituut met niet alleen diverse postacademische en duale opleidingen ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg, maar ook diverse nascholingscursussen en incompany-trajecten. Sinds 2002 is RINO Zuid gevestigd in Eindhoven, midden in haar verzorgingsgebied.

 • Ons doel is eenvoudig: hoogwaardige opleidingen voor zo laag mogelijke kosten
  Het netwerkverband met universiteiten en de praktijk biedt veel kansen en mogelijkheden om in gezamenlijkheid de geestelijke gezondheidszorg te versterken en te verbeteren. RINO Zuid is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Vanaf 2013 tot 2018 storten we het bedrijfsresultaat in een wetenschapsfonds en zetten we in op technologische ontwikkeling die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de beroepsuitoefening in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Onder de naam RINO Plus bieden we een rijk geschakeerd nascholingsaanbod
  Dat bestaat uit modules, masterclasses, lezingen, workshops en symposia, die inspelen op de vraag in de sector. Naast een algemeen nascholingsaanbod richten we ons specifiek op beroepsvorming in de jeugdsector, de ouderenzorg en de verstandelijk beperkten sector. Lees verder op onze site.
 • Het hart van RINO Zuid is ons postacademische opleidingsaanbod
  Na uw universitaire studie kunt u bij RINO Zuid verder opgeleid worden tot drie wettelijk geregistreerde BIG-beroepen: gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Wij zijn hiermee één van de zes opleidingsinstituten in Nederland die door de minister zijn erkend om deze postacademische BIG-opleidingen te verzorgen. U kunt bij ons ook terecht voor de postacademische beroepsopleiding tot orthopedagoog-generalist die voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging NVO. Wij werken voortdurend aan het versterken van de onderlinge samenhang tussen deze opleidingen en het moderniseren van onze onderwijsvormen. Veel van onze BIG-opleidingen worden modulair aangeboden. Hierdoor is er veel ruimte voor eigen regie en zijn er tal van keuzemogelijkheden voor deelnemers en praktijkinstellingen om het traject naar wens in te richten.
  – GZ psycholoog Volwassenen & Ouderen
  GZ psycholoog Kinderen & Jeugd
  Klinisch psycholoog
  Orthopedagoog-generalist
 • POH-GGZ
  Sinds 2015 verzorgt Rino-Zuid de post-hbo opleiding voor praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ). De opleiding is ontwikkeld binnen de kaders van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Landelijke Vereniging POH-GGZ én geaccepteerd door de grootste zorgverzekeraars in Zuid-Nederland. Een POH-GGZ ondersteunt mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek in de huisartsenpraktijk. De vraag naar POH-GGZ’ers neemt nog steeds toe. Lees verder op onze site.
 • Psychotherapeut
  De psychotherapie opleiding bij RINO Zuid is ontwikkeld op grond van de volgende uitgangspunten:
  De opleiding leidt op tot professionals die kunnen bieden wat de huidige GGZ nodig heeft. Ze moeten enerzijds kwalitatief hoogwaardige, state of the art zorg bieden aan hun cliënten en daarnaast steeds een afweging blijven maken tussen individuele en maatschappelijke kosten en baten van de zorg die zij leveren. Daarbij geldt dat psychotherapeuten hun kennis voortdurend moeten blijven actualiseren, ook na de opleiding. Ze moeten in de PT-opleiding daarom – naast de (inhoudelijke) state of the art kennis – vooral de competenties verwerven die levenslang leren bevorderen / waarborgen. Lees veder op onze site.

Meer informatie

Lees meer op onze site of stel direct u vraag via ons contactformulier of bel 040-2146555.