Rino Zuid

Stichting RINO Zuid staat voor Stichting Regionaal Opleidingsinstituut voor Nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Ontstaan in Maastricht in 1984 om de opleiding tot psychotherapeut te verzorgen in Zuid Nederland. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een opleidingsinstituut met niet alleen diverse postacademische en duale opleidingen ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg, maar ook diverse nascholingscursussen en incompany-trajecten. Sinds 2002 is RINO Zuid gevestigd in Eindhoven, midden in haar verzorgingsgebied. Vanaf 2019 kwam daar een vestiging in Maastricht bij.

Netwerkorganisatie: samenwerking met partners voorop
RINO Zuid is een netwerkorganisatie. De realisatie van onze doelstellingen streven we na in nauwe samenwerking met onze partners. Ons netwerk biedt veel kansen en mogelijkheden om samen de geestelijke gezondheidszorg en hulpverlening te versterken en te verbeteren. In onze kernbegrippen: kennis, ontmoeten en waarderen, komt dit naar voren. Kennis van de nieuwste inzichten en de manier waarop die toegepast wordt in de praktijk. Het ontmoeten van vakgenoten en met hen het gesprek voeren over het vak. En waarderen, omdat we waardering hebben voor ieders inbreng.

BIG-opleidingen zijn het hart van RINO Zuid
Het hart van RINO Zuid is ons postacademische opleidingsaanbod: De BIG-opleidingen tot

Wij werken voortdurend aan het versterken van de onderlinge samenhang tussen deze opleidingen en het moderniseren van onze onderwijsvormen. Veel van onze BIG-opleidingen worden modulair aangeboden. Hierdoor is er veel ruimte voor eigen regie en zijn er tal van keuzemogelijkheden voor deelnemers en praktijkinstellingen om het traject naar wens in te richten.

Doorlopende opleidingstrajecten, nascholing, maatwerkopleidingen en trainingen
Naast BIG-opleidingen verzorgt RINO Zuid ook doorlopende opleidingstrajecten, nascholing, maatwerkopleidingen en trainingen. We kiezen hierbij voor een aanbod dat enerzijds inspeelt op de behoefte en noodzaak om professionals hun vak bij te scholen en anderzijds inspeelt op de ontwikkelingen in het vakgebied. Een voorbeeld hiervan is de post-hbo opleiding voor praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ). Wij onderscheiden ons met dit traject doordat het programma sterk gericht is op het verwerven van vaardigheden. De jeugdsector, ouderenzorg en de verstandelijk beperkten sector krijgen in onze opleidingen al jaren speciale aandacht.

Focus op wat van gedragswetenschappers wordt verwacht
Met het samenstellen en actualiseren van ons opleidingsaanbod kijken we naar wat er op dit moment verwacht wordt van een gedragswetenschapper. Wij bevinden ons namelijk in een vakgebied dat steeds verder ‘vermaatschappelijkt’. Welke kennis en vaardigheden zijn momenteel nodig? Bij het ontwikkelen van onze opleidingen kiezen we zeer nadrukkelijk voor een wetenschappelijke benadering. Ook vinden wij een wetenschappelijke attitude van onze deelnemers en professionals van groot belang.

Meer informatie
Lees verder op onze site of stel direct u vraag via ons contactformulier of bel 040-2146555. Direct mailen naar nascholing@rinozuid.nl of opleiding@rinozuid.nl kan natuurlijk ook!