Schola Medica bekleedt al tien jaar lang een vooraanstaande positie in het spoedzorgonderwijs voor artsen in Nederland: een positie die motiveert en verantwoordelijkheid vraagt.

Ons hart ligt bij het opleiden van artsen in spoedzorg, zodat gezondheidsschade wordt geminimaliseerd. Als specialist in spoedzorgonderwijs zetten wij ons voor 100% in om:

  • nog meer artsen te bekwamen in het handelen in acute situaties
  • ervoor te zorgen dat artsen zich zelfverzekerd voelen in acute situaties

Dat doen we in een state-of-the-art leeromgeving. Onze inzet en bevlogenheid is er volledig op gericht om artsen evidence-based en gericht op de dagelijkse praktijk op te leiden. Daarvoor biedt Schola Medica een inspirerende en moderne onderwijsomgeving. Door gebruik van verschillende onderwijsvormen en excellente docenten wordt het geleerde maximaal geborgd. Dat is onze belofte.

Onze kracht

Schola Medica komt die belofte dagelijks na door de unieke combinatie van:

  • Kennis van spoedzorg en didaktiek, geborgd in de vakgroep Spoedzorg
  • Gecertificeerde docenten (medisch specialisten of profielartsen)
  • Blended learning, met o.a. realistisch scenario-onderwijs met getrainde simulatiepatiënten voor een optimale leerervaring
  • Een modern opleidingscentrum met een auditorium, ruime onderwijsruimtes en geavanceerde skillslabs
  • Een robuuste organisatie waar een team van zeer betrokken medewerkers alles, van inschrijving tot certificering en van hotelovernachting tot accreditatiepunten, regelt

Dat is wat we in huis hebben, met als doel: dát onderwijs bieden waardoor we in Nederland meer vaardige artsen krijgen op het gebied van spoedzorg.

Kijk op onze site voor ons aanbod