Oefentherapie kent twee geregistreerde specialisaties; Kinderoefentherapie en Psychosomatische Oefentherapie. Hogeschool Utrecht

Kinderoefentherapie

De kinderoefentherapeut behandelt kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand, ofwel kinderen met een hulpvraag op het gebied van bewegen.

De opleiding Kinderoefentherapie is in het kader van het project Leven Lang Leren (LLL) van de HU geherstructureerd tot het Onderwijsprogramma Kinderoefentherapie.
Het programma bestaat uit  tien cursussen van ieder 140 studiebelastingsuren (SBU) (= 5 EC), waarvan  zes verplichte cursussen om geregistreerd kinderoefentherapeut te worden (totaal 840 SBU). Voorwaarde hierbij is dat u de eerste cursus gevolgd heeft, voordat u kunt deelnemen aan de andere cursussen.

Er wordt veel tijd besteed aan het methodisch handelen en klinisch redeneren, de diagnostiek en de verslaglegging. Binnen de behandeling ligt het accent op het motorisch leren en de aanpak bij specifieke gedragskenmerken van het kind.

Lees meer …..

Psychosomatische Oefentherapie

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut kan u helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.

Diagnostiek en behandelen 1 is de eerste cursus uit de reeks van zes van het Onderwijsprogramma Psychosomatische Oefentherapie aan de Hogeschool Utrecht, die verplicht is voor het behalen van de specialisatie Psychosomatisch Oefentherapeut. Ook is deze cursus verplicht om deel te kunnen nemen aan de andere cursussen uit het Onderwijsprogramma.

De cursus heeft als onderwerp de basis psychosomatiek. De cursist maakt kennis met de visie en de uitgangspunten van de psychosomatische oefentherapie en met het Integraalmodel Psychosociale Hulpverlening (IPH model) en het bio-psychosociale SCEGS model (Soma, Cognitie, Emotie, Gedrag, Sociaal). Tijdens de cursus staat het transparant maken van het methodisch handelen en klinisch redeneren centraal.

Lees meer …..