SVOZ, opleidingen in de zorg speelt al sinds 1973 een belangrijke rol in het opleiden en trainen van medewerkers in de zorgsector. In die 44 jaar is SVOZ uitgegroeid tot de grootste particuliere onderwijsinstelling en de specialist in het opleiden van medewerkers in de ouderenzorg. Onze opleidingen zijn actueel, flexibel, persoonlijk en praktijkgericht. Al deze kenmerken ziet u terug in de leertrajecten die SVOZ door heel Nederland aanbiedt, zowel incompany als in open inschrijving.

MBO-College / BBL-opleidingen

De opleidingen van het SVOZ MBO-College zijn BBL-opleidingen (beroepsbegeleidende leerweg). De doelgroep bestaat uit (jong) volwassenen die (gaan) werken in de zorg. Deelnemers aan het MBO-College combineren leren op school met werken in de praktijk. De theorie bereidt de deelnemers voor op het praktijkdeel van de opleiding, hierin wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elementen uit de dagelijkse praktijk. Toetsen heten bij ons proeven van bekwaamheid en zijn per definitie praktijktoetsen.

Snel en kort lopend

De opleidingen van het MBO-College worden versneld en verkort aangeboden en zijn dus binnen afzienbare tijd te doorlopen. Een uitkomst voor mensen met een gezin, drukke baan of andere bezigheden. En ideaal voor werkgevers die verletkosten zo laag mogelijk willen houden, maar wel met een zo hoog mogelijk rendement. SVOZ besteedt veel aandacht aan het (opnieuw) verkrijgen van studievaardigheden en daarbij bieden wij een 100% lesgarantie. Onze trainers en docenten zijn werkzaam of werkzaam geweest in de verpleging of verzorging en hebben ruime ervaring met competentiegericht leren en beoordelen.

De theorie bereidt de deelnemers voor op het praktijkdeel van de opleiding, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elementen uit de dagelijkse praktijk. Toetsen heten bij ons proeven van bekwaamheid en zijn per definitie praktijktoetsen.

Zorgacademie verzorgt hoogwaardige en resultaatgerichte specialisaties en managementopleidingen

Verzorgenden voelen na een afgeronde basisopleiding op mbo-niveau 3 vaak de behoefte om zicht verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door zich te verdiepen in een rol als coördinator in de zorg of met een specialisatie in een bepaald aspect van de zorgverlening. Anderen kiezen juist voor een verticale loopbaan en focussen zich op leidinggevende taken en management vaardigheden. Voor deze mensen zijn de opleidingen van de SVOZ Zorgacademie. Hoogwaardige en resultaatgerichte opleidingen die deelnemers voorzien in de behoefte aan specialisatie en groei. Met deze korte, praktijkgerichte leertrajecten professionaliseren verzorgenden zich verder.

De rode draad door alle opleidingen van de Zorgacademie is het leren van en met elkaar. Niet alleen in de lesomgeving, maar ook vooral in de praktijk. Met onze jarenlange ervaring in het volwassenenonderwijs weten wij dat weer naar school gaan niet altijd meevalt. Daarom is de begeleiding door onze docenten en trainers is hierop afgestemd, zij zijn mensen uit de praktijk en specialist op hun vakgebied.

Onder andere bieden wij aan:

Training & Advies

SVOZ Training en Advies heeft een uitgebreid aanbod van trainingen die zijn gericht op de directe zorgverlening, management & coördinatie en opleiden & begeleiden.

Kijk voor dit deel op onze site via deze link.