Talmor - zorg voor de zorgTalmor geeft trainingen, coaching en advies aan zorgprofessionals en zorgorganisaties. Het aanbod is grotendeels gericht op kwaliteitsverbetering, communicatie en procesondersteuning met daarnaast ruimte voor vakspecifieke trainingen in (acute) vaardigheden. Diverse keren per jaar organiseert Talmor een symposium, zowel op eigen initiatief als in opdracht van bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorggroepen of overheidsinstellingen.

Talmor wordt gedreven en geïnspireerd door ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Daarbij vinden wij het essentieel de unieke identiteit en situatie van elk bedrijf of beroepsgroep te onderkennen en het individu achter de professional te zien.

Trainingen en Scholing

Talmor betekent leraar en leerling zijn, vanuit dit principe benaderen wij al onze diensten, trainingen, scholing en Talmor symposia en congressen. Tijdens soms intensieve dagen of trainingstrajecten is het wat ons betreft essentieel om een veilige sfeer te creëren, waar naast het groepsproces evenveel aandacht is voor het individu.

Zorg voor de zorgverlener
Zorg voor de Zorgverlener is een verzamelnaam voor diverse trainingen die het behoud van het werkplezier ondersteunen of vergroten en dus het behoud van jezelf als zorgverlener dienen. Lees verder.

Communicatietrainingen
Talmor biedt verschillende communicatietrainingen aan. Lees verder.

Multidisciplinaire trainingen
Een multidisciplinaire aanpak is één van de specialiteiten van Talmor. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg en met name de geboortezorg zijn dit soort concepten essentieel voor de integrale aanpak die vereist is. Talmor biedt verschillende multidisciplinaire trainingen aan. Missie/visie trajectenLees verder.

Ons team
Wij onderscheiden ons in de markt door een hoog kwaliteitsniveau en grote zorgvuldigheid ten aanzien van onze klanten. Elke cursus, training of workshop wordt op maat gemaakt voor de diverse doelgroepen. We hebben een team wat bestaat uit mensen die deels zelf uit de zorg komen en deels op hoog niveau in het bedrijfsleven hebben gewerkt.

Die combinatie maakt dat we een mooi evenwicht in huis hebben tussen praktijk, beleid, ervaring en haalbaarheid. Onze visie is ‘leraar en leerling’ zijn. Wij leren elke dag bij en delen graag de kennis en ervaring die we in de loop der jaren hebben opgedaan met u. Kijk op onze kalender welke cursus, training of workshops interessant voor u kan zijn.

Uw vraag
Ga naar onze site en stel uw vraag of vraag meteen een offerte aan!