kop han mei 2015 450

Wilt u ook doorgroeien of een nieuwe stap zetten in uw carrière? Denkt u aan omscholen of bijscholen? Verbreed of verdiep uw kennis. De HAN biedt een breed pakket aan bacheloropleidingen, masteropleidingen en (post)-hbo cursussen en trainingen. Kies bijvoorbeeld een cursus, training of opleiding op het gebied van zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een gevarieerd aanbod voor ieder niveau. Kijk op onze site voor het complete aanbod.

Enkele voorbeelden

  • Cursus Zorgconsulent palliatieve zorg

    Bent u verpleegkundige niveau 4 of 5 of bent u verpleegkundig specialist? En werkt u met palliatieve en palliatief terminale cliënten? Wilt u dat zij de juiste zorg op het juiste moment krijgen? Volg dan de cursus Zorgconsulent palliatieve zorg bij HAN VDO. In de rol van zorgconsulent zorgt u dat de beschikbare kennis, methodieken en voorzieningen rondom palliatieve zorg daadwerkelijk en op het juiste moment worden ingezet.

  • Opleiding Praktijkondersteuner

    Bent u doktersassistente en wilt u aan de slag in de huisartspraktijk als Praktijkondersteuner op hbo-niveau, ofwel POH’er? De opleiding Praktijkondersteuner hbo (voorheen LPO) bereidt u voor op een boeiend takenpakket. Als praktijkondersteuner houdt u spreekuren voor patiënten met chronische aandoeningen. U begeleidt deze mensen bij het omgaan met chronische ziektes, zoals bijvoorbeeld diabetes, astma, COPD of hart- en vaatziekten. Ook huisbezoeken aan ouderen behoren tot uw taak. De opleiding geeft een goede combinatie van theorie en praktijk, gericht op de concrete toepassing in de huisartsenzorg. Tijdens (praktijk)opdrachten spoort u informatie op en verwerkt die. U oefent vaardigheden en kritisch denken. Her redeneringsproces waarom u doet wat u doet, is tijdens de gehele opleiding een belangrijk aandachtspunt.

  • Opleiding Praktijkondersteuner GGZ eerste lijn

    De functie Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) eerste lijn is een nog jonge functie in de huisartsenpraktijk. Daar waar de praktijkondersteuner zich vooral richt op het begeleiden van chronisch zieken en ouderen richt de POH-GGZ zich vooral op mensen met psychisch aandoeningen.De POH-GGZ geeft een belangrijke aanvulling in de huidige geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder bij probleemverheldering kortdurende behandeling en doorverwijzing naar de juiste instantie. In deze opleiding staat de kortdurende behandeling centraal die de POH-GGZ kan inzetten nadat zorgvuldige probleemverheldering heeft plaatsgevonden. De principes van preventie voor psychische of psycho-sociale klachten worden behandeld. In de module persoonlijke effectiviteit/intervisietraining wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de functie en de kerntaak van de POH-GGZ. Ten slotte staat het samenwerken in een huisartsenpraktijk centraal. 

Weet jij wat het verschil is tussen een Praktijkondersteuner (POH), Advanced Nursing Practice (ANP) of Physician Assistant (PA)? Download hier het pdf bestand Verschil-POH-ANP-en-PA

Bezoek ook eens een seminar, workshop, congres en/of conferentie

De HAN organiseert regelmatig activiteiten zoals seminars, workshops, congressen en conferenties over allerlei thema’s. Kijk voor de meest recente activiteiten voor professionals in onze HAN-agenda.

Enkele voorbeelden