WOUW Trainingen biedt trainingen op het gebied van Kindermishandeling en Huiselijk geweld voor professionals (en vrijwilligers) van diverse beroepsgroepen zoals Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Onderwijs, (School-) Maatschappelijk Werk, Ziekenhuizen, Praktijken voor Tandheelkunde, Huisartsenposten, Jeugd(gezondheids-)zorg, Jeugdhulpverlening, Centra voor Jeugd en Gezin, medewerkers WMO, Woningcorporaties, Mediationbureaus, Vrijwilligersorganisaties e.a.WOUW trainingen

Vanaf 1 juli 2013 is de Wet Meldcode van kracht. De hierna volgende trainingen, workshops bieden professionals (of vrijwilligers) ondersteuning in hun handelen.

Trainingen

Staat de door u gewenste training er niet bij?

Geen probleem, neem dan contact met ons op. Wij leveren ook maatwerk. Ook als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met José van de Wouw, bel 06-31643721 of email naar info@wouwtrainingen.