Nascholing van medewerkers, zeker nu

De meldcode, de wet Zorg en Dwang en de drie op handen zijnde transities vragen om beleid van zorgorganisaties en gemeenten. Nascholing van medewerkers is hierbij een onderdeel.

ZorgvoorKennis is een onderwijs- en adviesbureau voor het planmatig en persoonsgericht werken in de zorg. ZorgvoorKennis is gespecialiseerd in het werken met het Omaha System en ontwikkelaar van het classificatiesysteem Mikzo®. Er zijn modules met open inschrijving, incompany en via en leren op afstand.

Ook adviseert ZorgvoorKennis over verandertrajecten die bij de transities aan de orde zijn, inclusief de daarbij horende communicatie. Ontdek de mogelijkheden, de modules en het vrij beschikbare materiaal op de website www.zorgvoorkennis.nl. Of mail ons met uw vraag.

Aanbod

 • Handboek Zorgplan maken
  De zorg in Nederland verandert, verzorgenden en verpleegkundigen krijgen een regierol bij het zorgproces. Samen met de cliënt en met het steunsysteem van de cliënt stellen zij een zorgplan op. Zij doen dat planmatig en zo persoonsgericht mogelijk. Speciaal voor de verzorgenden en de verpleegkundigen die zorgplannen opstellen is er nu materiaal ontwikkeld. Aan de orde komen o.a. het classificeren, het rapporteren en het zelfstandig en professioneel werken. Met casussen krijgt de lezer inzicht in de praktische toepassing. Het boek is ook geschikt als studieboek binnen de MBO- en het HBO-opleidingen.  Lees meer …
 • Cursus Indiceren in het sociaal domein
  In deze cursus van twee dagen ontdekken de deelnemers hoe zij op methodische wijze kunnen indiceren. Naast op maat gesneden techniek uit het oplossingsgericht werken, komt het meten van de mate van zelfredzaamheid, eigen kracht en het netwerk aan de orde. De cursus is geaccrediteerd door het Registerplein (Bamw) en V&VN onder nummer 192062. Deze cursus is voor consulenten Wmo, wijkcoaches, sociale wijkteams, beleidsmedewerkers. Klik hier voor meer informatie.Omaha system support

Zorg voor kennis 1

 • Werken met Omaha System
  Classificeren met Omaha System is een methodiek die betrouwbaar en valide is. De deelnemers gaan op methodische wijze aan de slag met casussen. Er zijn diverse mogelijkheden om deze training te organiseren. De meest gekozen vorm is de combinatie van een E-learning met een training van een dagdeel, gevolgd door een terugkombijeenkomst. Lees meer ..
 • Modules
  In aansluiting op de trainingen zijn er vier modules die een inhoudelijke verdieping geven. Bij elke module hoort een lesbrief en een training van een dagdeel. De modules sluiten aan bij Nanda NIC NOC en Omaha System. Het is mogelijk om de modules aan te bieden aan medewerkers niveau twee en drie en aan mantelzorgers. Lees meer …