Een zorgcoördinator vervult een belangrijke rol binnen de zorgorganisatie. U vormt de rechterhand van het management en u heeft hierdoor een verantwoordelijke baan. Deze functie vraag om een specifieke kennis en vaardigheden.

De opleiding MBO Zorgcoördinator geeft u de juiste handvatten om deze functie effectief te kunnen vervullen. De opleiding staat grotendeels in het teken van de praktijk. Door het opstellen van een Verbeterplan Praktijk-Case© brengt u het geleerde meteen in de praktijk. Veel (aankomend) zorgcoördinatoren hebben deze opleiding al gevolgd.

Na afloop van deze opleiding bent u in staat om op een praktische manier de functie van zorgcoördinator te vervullen.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor (aankomend) zorgcoördinator die op zoek is naar verbreding en verdieping van de kennis en vaardigheden op het gebied van zorgondersteuning. De opleiding is ook geschikt voor iedereen die inzicht willen hebben in het vakgebied van zorgcoördinator.

Resultaat

  • U krijgt inzicht in planning en controle in Zorg en Welzijn
  • U bent in staat om SMART-doelen te stellen
  • U leert hoe u een termijnplanning kunt opstellen
  • U bent in staat om met een afdelingsplan te werken
  • U heeft inzicht in organisatiestructuren
  • U kunt een interne analyse maken
  • U leert hoe u kunt sturen op prestaties
  • U bent in staat om timemanagement toe te passen

Duur

De opleiding MBO Zorgcoördinator duurt 6 maanden zowel in avond- als in dagopleiding. De opleiding bestaat uit twee modules. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat 16 lessen per module. De dagopleiding is van 10.00 tot 16.00 uur en omvat 8 lessen per module.

Diverse opleidingsinstituten

De opleidingen zijn van Erkende kwaliteit door erkende beroepscommissies.

Overigens wordt deze opleiding ook aangeboden als MHBO-opleiding bij dezelfde instanties. Ook kun je in 6 maanden tijd de MBO-opleiding Zorgassistent volgen.