Het opleiden tot basisarts, specialist of verpleegkundige is een van de drie kerntaken van VU medisch centrum. Het Instituut voor onderwijs en opleiden (IOO) VUmc verzorgt de opleidingen op medisch, biomedisch, paramedisch en verpleegkundig gebied.

Het IOO VUmc is verantwoordelijk voor o.a. de ontwikkeling, coördinatie en de uitvoering van de opleiding geneeskunde, de ontwikkeling van medische vervolgopleidingen, de organisatie van medische bij- en nascholing en congressen; de ontwikkeling, coordinatie en uitvoering van de masteropleidingen oncology en cardio-vasculair en levert bijdragen aan andere biomedische opleidingen.

Het instituut voor onderwijs en opleiden besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de opleidingen. Voor de opleiding geneeskunde en de medische vervolgopleidingen is de docentprofessionalisering ontwikkeld.

De Amstel Academie– onderdeel van IOO – verzorgt de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van verpleegkundige vervolgopleidingen, paramedische opleidingen, verpleegkundige en paramedische bij- en nascholing en de bedrijfsopleidingen. Bedrijfsopleidingen, die ondergebracht zijn in het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering , zijn gericht op medewerkers werkzaam op alle niveaus, al dan niet betrokken bij de directe patiëntenzorg.

Het instituut voor onderwijs en opleiden VUmc heeft de ambitie uit te groeien tot een regionaal kenniscentrum voor onderwijs en opleiding voor het medisch en verpleegkundig opleidingscontinuum.

De opleidingen worden verzorgd vanuit twee locaties: de Amstel Academie op de Boelelaan 1109 en de medische faculteit op de Van der Boechorststraat 7 in Amsterdam.