We hebben een groot aanbod aan opleidingen. Studenten kunnen kiezen uit ruim 200 mbo-opleidingen. Het is ons streven om elke student aan de juiste opleiding te laten deelnemen. Rekening houdend met voorkeur, competenties en arbeidsmarktperspectief. Een deskundig team van docenten verzorgt elke opleiding binnen Arcus. Elke docent staat voor de student klaar als er extra hulp of begeleiding nodig is.

Het gedeelte met de opleidingen Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn is met 2.200 studenten een flinke school. We werken er dan ook heel bewust aan daarbinnen een gevoel van kleinschaligheid te behouden, zodat de individuele student niet ‘verloren’ raakt.

Wat wij heel belangrijk vinden in ons onderwijs en onze manier van omgaan met studenten is

  • beroepsonderwijs aanbieden dat goed is afgestemd op de eisen die de werkvelden stellen;
  • onze studenten begeleiden op hun weg naar volwassenheid: er is veel ruimte voor persoonlijke en beroepsgerichte begeleiding waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat;
  • bij studieproblemen samen met de studenten zoeken naar mogelijkheden voor een vervolg, zowel binnen als buiten de school;
  • een open sfeer stimuleren, waarbij er wederzijds respect bestaat tussen docent en student;
  • een veilige haven creëren, waarin geen ruimte is voor agressie en intimidatie, een school waar je met plezier heen gaat.