Avans Hogeschool helpt studenten om het maximale uit zichzelf te halen. Eén van onze ambities is om startbekwame, toekomstbestendige beroepsprofessionals op te leiden. Iedereen die bij Avans werkt, draagt hieraan bij. Zo’n 2.800 medewerkers werken in 4 steden, op verschillende locaties, in allerlei soorten functies aan het waarmaken van deze ambitie.

De opleiding HBO-Verpleegkunde
Je wordt opgeleid tot generalistisch verpleegkundige. In de eerste jaren van de opleiding volg je een breed programma. In de jaren daarna maak je ook eigen keuzes. Bijvoorbeeld over gezond gedrag, multidisciplinair samenwerken of het bevorderen van veiligheid en kwaliteit. Tijdens de afstudeerfase laat je zowel in de praktijk als op school zien dat je over alle competenties van een HBO-verpleegkundige beschikt. Na je opleiding mag je je Bachelor of Science noemen. Lees verder …

De opleiding Fysiotherapie
Deze opleiding stoomt je klaar voor een mooie toekomst in de zorgsector. Je krijgt een stevige kennisbasis. Leert de bijbehorende vaardigheden. En benut de mogelijkheid om je individueel te ontwikkelen. Je leert interdisciplinair samenwerken. In proeftuinen waar onderwijs, werkveld en maatschappij in elkaar overgaan. Zo groei je uit tot een toekomstproof zorgprofessional. Ben je geslaagd, dan mag je de titel Bachelor of Science voeren. Lees verder …

Associate degree Health & Social Work (HSW)
Bij de Associate degree Health & Social Work (HSW) word je opgeleid voor een nieuw beroep waarin je werkt op het snijvlak van het gezondheidskundig, technologisch en het sociale domein.

Als HSW’er ben je de schakel tussen verpleegkundigen, sociaal werkers en medewerkers van de gemeente. Je werkt intersectoraal samen met partners en betrekt deze bij de gezondheidsbevordering van kwetsbare mensen. Je ontwikkelt en past interventies toe in het kader van preventie van gevoelens van betekenisloosheid, onmacht en eenzaamheid. Je richt je op het bevorderen van de veerkracht van de kwetsbare mens. Jouw actuele kennis, flexibiliteit en aanpassingsvermogen heb je nodig om de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in het domein van zorg en welzijn bij te houden. Lees verder …