De CHE is een community; een christelijke leer- en werkgemeenschap waar medewerkers en studenten vorm geven aan een hoogwaardig en innovatief klimaat van hoger beroepsonderwijs en kennisontwikkeling.

In deze community is de student, de lerende, het middelpunt. Hij wordt gevormd, toegerust en opgeleid tot een startende professional, zich bewust van z’n maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.

Dienstbaar hieraan investeert de CHE gericht in onderzoek en kennisontwikkeling. Om onze eigen metier te voeden, te versterken en te verdiepen, maar ook om te kunnen delen, dienstbaar aan het werkveld en het geheel van de samenleving.

De CHE is geworteld in een protestants-christelijke traditie. We laten ons inspireren door de Bijbel, Gods betrouwbare Woord. Onze identiteit heeft betekenis voor onze visie op opleiden en onderzoek, maar ook voor de manier waarop we studenten zien: primair als persoon, in relatie tot God en met elkaar.

Uitgelichte opleidingen

Verpleegkunde
Met een hbo-V diploma op zak, kun in veel werkvelden terecht. Verpleegkundigen vind je in het ziekenhuis en in de thuiszorg. Ook zijn in de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrie, verpleegkundigen nodig. Je verleent er zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook de revalidatiezorg, de verslavingszorg en andere vakgebieden zijn verpleegkundigen broodnodig. Lees verder ….

Praktijkondersteuner
Transfer Gezondheidszorg werkt nauw samen met zorginstellingen in heel Nederland. Onze docenten van de academie stellen hun kennis en expertise beschikbaar voor u als u een opleiding of cursus wilt volgen. Hierdoor zijn wij in staat in te spelen op de specifieke vraag van uw organisatie. Vanuit het lectoraat Verpleegkundige Beroepsethiek doet de academie onderzoek op het gebied van ethiek in de zorg.

Wij bieden de volgende opleidingen aan:

Social Work
Er voor mensen zijn. Iets voor hen betekenen. Geeft dat jou energie? Dan is Social Work écht iets voor jou. Met deze studie ontdek je namelijk hoe je jouw talenten kunt inzetten voor kwetsbare mensen. Van kinderen met ontwikkelingsproblemen tot eenzame ouderen. Lees verder …