Windesheim is een hogeschool met ruim 22.000 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in Almere en Zwolle. We hebben altijd oog voor jou. Onze mensen staan naast je. Helpen je waar jij dat nodig vindt. We ontwikkelen persoonlijke leerroutes, omdat we vinden dat iedereen die daar talent voor heeft zich moet kunnen ontplooien.

Uitgelichte opleidingen

Verpleegkunde
Verpleegkunde is een beroepsgerichte opleiding. Dat betekent dat je theorie altijd leert toepassen in relatie tot en in de praktijk. Theorie wordt aangeboden op verschillende manieren: via kennisclips, filmpjes en digitaal materiaal, literatuuronderzoek met de laatste inzichten in (Engelstalige) artikelen of gegeven door docenten tijdens colleges. Tijdens elk blok pas je je nieuwe kennis direct toe in praktijkopdrachten. Deze ontwikkelen we samen met mensen uit het werkveld. Zo weet jij zeker dat je die kennis, vaardigheden en beroepshouding aanleert die je straks nodig hebt in de praktijk.

Om persoonsgerichte zorg in complexe situaties te kunnen blijven organiseren, is het nodig dat verpleegkundigen daarbinnen handelen, leiderschap tonen en innoveren. Verpleegkundestudenten kunnen daarom met ingang van studiejaar 2018-2019 in het vierde jaar meer nadruk leggen op een van deze drie profielen. De profielen onderscheiden zich op hoofdlijnen tussen micro-, meso- en macroniveau en blijven met elkaar verbonden door de centrale begrippen persoonsgericht en complex.

Social Work
In vier jaar ontwikkel je je tot sociaal werker. Je geeft zelf kleur aan je opleiding door je profielkeuze en de vele mogelijkheden om je te specialiseren. Dagelijks stimuleren duizenden sociaal werkers mensen om zo optimaal deel te nemen aan een samenleving waar voor iedereen een plek is. Sociaal werkers vind je onder andere in wijken, bij zorginstellingen, in gevangenissen, in de jeugdzorg, bij woningbouwcorporaties en in de opvang van daklozen. Waar sociaal werkers komen en wie zij daar ontmoeten kan heel verschillend zijn. De mensen met wie sociaal werkers te maken hebben, verschillen in leeftijd, achtergrond en hebben verschillende problemen of vragen waarvoor ze (tijdelijk) hulp nodig hebben. Daarom is sociaal werker ook zo’n mooi beroep!