Aan De Haagse Hogeschool studeren bijna 26.000 studenten uit meer dan 140 verschillende landen. Je vindt De Haagse Hogeschool op vier verschillende locaties, verdeeld over Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Jonge mensen voorbereiden op de toekomst, dat doet De Haagse Hogeschool

We delen onze kennis en geven studenten bagage mee waarmee ze stevig in hun schoenen staan. Dat doen we met drie centrale thema’s: wereldburgerschap, internationalisering en netwerken. Studenten kunnen hierdoor bewust kijken naar de wereld om hen heen. Hun leven lang.

Als hogeschool staan we midden in de samenleving en we willen daarvan ook een afspiegeling vormen. Naast onze diversiteit aan studenten, hecht De Haagse Hogeschool waarde aan een divers personeelsbestand. De Haagse Hogeschool streeft een inclusieve campus na met een diverse studentenpopulatie- én medewerkerspopulatie waarin gelijke kansen centraal staan.

De Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport

De Faculteit voor Gezondheid, Voeding en Sport (GVS) leidt bachelors op voor de opleidingen Huidtherapie, HBO-Verpleegkunde en Voeding & Diëtetiek, Sportmanagement, Lichamelijke opvoeding en Bewegingstechnologie. De Faculteit werkt nauw samen met het beroepenveld, telt ongeveer 3800 studenten en heeft een personele omvang van 175 fte.

Klik hier voor meer informatie over de studie Verpleegkunde

Klik hier voor meer informatie over de studie Voeding en Diëtetiek (Voedingsdeskundige / Diëtist). Deze opleiding is er zowel in deeltijd als voltijd.