Het Friesland College is een regionaal opleidingen centrum (ROC). Wij verzorgen middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Het beroepsonderwijs kun je volgen in Leeuwarden en Heerenveen. Volwasseneneducatie in de gehele provincie.

Groot en klein
Wij zijn een grote en tegelijk ook kleine school. Groot, want je kunt bij ons kiezen uit meer dan 200 (beroeps)opleidingen. In bijna alle richtingen. Van automonteur tot ziekenverzorgende. Van artiest tot zelfstandig horecaondernemer. Klein, omdat we al onze opleidingen in kleine afdelingen verzorgen. Waar iedereen elkaar kent van gezicht en bij naam. Waar het gezellig is. En waar je de begeleiding krijgt die helemaal bij je past.

Beste uit jezelf halen
Misschien is dat de reden dat cursisten van het Friesland College gewild zijn op de arbeidsmarkt. Zij hebben zich op school ontwikkeld tot volwaardige, flexibel inzetbare professionals. Professionals die het verschil maken. Bij ons op school ligt het accent op jouw loopbaan. Naast vakkennis besteden we daarom veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Zo leer je het beste uit jezelf te halen. Om de doelen te bereiken die je gesteld hebt.

Samenwerking en respect
Daarnaast vinden wij uitwisseling van kennis erg belangrijk. We werken veel samen met het bedrijfsleven, met instellingen, met andere onderwijsorganisaties. Zowel regionaal, nationaal als internationaal. Wij zijn een aansprekende school. Een tikje anders, maar wel met merkbare toegevoegde waarde. Omdat we ondernemend, onderzoekend, flexibel en vernieuwend zijn. En iedereen is welkom bij ons op school. We geven alle levensbeschouwingen en culturen de ruimte. Op het Friesland College hebben we respect voor elkaar.

Enkele getallen
15.000 cursisten volgen jaarlijks een opleiding bij ons
Hiervan doen 10.000 een beroepsopleiding
Bij het Friesland College werken 1.100 mensen
Er zijn 10 vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen

Nevenvestigingen vind je in Drachten, Harlingen en Dokkum.

Opleidingen Zorg, Service en Welzijn
Echt iets kunnen betekenen voor een ander. Dat is waar het om gaat in de sector zorg, service en welzijn. Bijvoorbeeld voor zieken, ouderen of gehandicapten. Of voor kinderen of volwassenen die tijdelijk ‘in de knoop zitten’. Jij bent degene die hen verzorgt, weer op weg helpt, een praatje met ze maakt of die zorgt voor een schone leefomgeving. Wil jij echt iets betekenen voor een ander? Kies dan met je hart voor een opleiding bij Zorg, Service en Welzijn.