De opleiding Geneeskunde duurt 6 jaar en is opgedeeld in een 3-jarige bachelor en een 3-jarige master. In de bachelor krijg je een oriëntatie op de gezondheidszorg en op het beroep van arts. Bij de meeste universiteiten loop je in het eerste jaar al stage. Bijvoorbeeld bij een verpleeghuis of ziekenhuis. Zo kun je bekijken of het beroep van arts bij je past. 

De universitaire opleiding Geneeskunde leert je als een arts te redeneren en problemen op te lossen. Je leert veel over het menselijk lichaam, ziekte en gezondheid. De patiënt en zijn ziekte staan centraal tijdens deze opleiding. Na je masterexamen ben je gediplomeerd basisarts.

Toelating

Om tot de opleiding Geneeskunde te worden toegelaten, heb je een VWO-diploma nodig met het instroomprofiel:

  • Natuur en Gezondheid met natuurkunde
  • Natuur en Techniek met biologie

Zowel wiskunde A als B geven toegang.

Ook met een einddiploma van HBO of WO word je toegelaten. Je moet dan de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde op VWO-niveau hebben afgerond. Een VWO-diploma oude stijl geeft geen toelatingsrecht meer.

De opleiding Geneeskunde kent een selectieprocedure via decentrale selectie. Dit houdt in dat de universiteiten zelf kandidaten kunnen selecteren, bijvoorbeeld door het afnemen van een toets. Meer informatie vind je op decentralegeneeskunde.nl.

Lees verder op youchooz.nl

Opleidingsinstituten zijn: