Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 11.000 studenten en 1.100 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

Locatie
Hogeschool Leiden is gevestigd in het Bio Science Park en ligt op loopafstand van station Leiden Centraal, naast het LUMC en Naturalis.

Uitgelichte opleidingen

Vaktherapie
Kind, jongere of volwassene: iedereen heeft een eigen aanpak nodig. Als vaktherapeut speel je daar op in. Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie) is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij je kunst inzet als middel om de psychische, sociale en emotionele gezondheid van cliënten te verbeteren. Hierbij focus je minder op het praten over de problemen. In plaats daarvan ga je op een creatieve manier actief aan de slag met de cliënt. Kunst biedt een manier om emoties op een veilige manier te uiten en te experimenteren met nieuw gedrag. De cliënt krijgt zo de kans om een ander perspectief te ontwikkelen en nieuwe oplossingen te vinden. Bij de opleiding Vaktherapie in Leiden kies je direct bij de start voor een van de drie afstudeerrichtingen: Spraak- en dramatherapie, Muziektherapie of Beeldende therapie. Elke richting heeft een unieke aanpak en werking.

Opleiding tot Verpleegkundige / Bachelor of Nursing
Als verpleegkundige met een hbo-opleiding ben jij de spil in de zorg aan patiënten. Je hebt contact met andere zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, en natuurlijk met de patiënt en diens familie. Het beroep stelt behoorlijk hoge eisen aan je, zoals een dienstverlenende instelling, zelfstandigheid, stabiliteit, flexibiliteit en sociale vaardigheden. Bij Hogeschool Leiden kun je de Opleiding tot Verpleegkundige volgen in een voltijd- of in een duale variant (combinatie werken en leren).

Opleiding tot Fysiotherapeut voltijd / Bachelor of Physiotherapy
Als fysiotherapeut ben je zorgverlener, beroepsontwikkelaar en ondernemer tegelijk. Je werkt samen met je patiënt aan zijn of haar herstel. Je kunt goed kunnen plannen en organiseren. Als fysiotherapeut lever je een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en het vernieuwen van het beroep. De opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Leiden is een kleinschalige praktijkgerichte opleiding. Vanaf de eerste dag ben je concreet en praktisch betrokken bij de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut.

Social Work
Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer uitkomen. Je helpt en adviseert cliënten die binnen hun werk of gezin in de knel raken, ruzie hebben met de buren, kampen met schulden of met de sociale gevolgen van een ziekte. Of je krijgt te maken met problematiek die ontstaat door psychische problemen of een (licht) verstandelijke handicap. Maar je kunt bijvoorbeeld ook jongeren begeleiden die door verkeerde vrienden in aanraking komen met justitie of verslaafd raken. Sta jij stevig in je schoenen en vind je het leuk om voor de belangen van anderen op te komen? Bekijk of de opleiding Sociaal Werk bij jou past!