Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) in ‘s-Hertogenbosch, voor middelbaar beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. De school biedt je goed, degelijk en eigentijds onderwijs.

Er is veel overleg met het bedrijfsleven, zodat de aansluiting van je opleiding naar werk goed is. De school houdt rekening met de mogelijkheden van nieuwe (social) media en technieken. Zo ontwikkelde het Koning Willem I College een nieuwe visie op onderwijs en opleidingen voor de 21e eeuw. Een visie die tot uitdrukking wordt gebracht in het concept School voor de Toekomst.

Nieuwe media en een bijbehorende nieuwe manier van creatief en patroondoorbrekend denken zijn hierbij belangrijke pijlers. Zeker op dat gebied is het Koning Willem I College hét ROC van Noord-Brabant.