Mytylschool Roosendaal is een school voor speciaal onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren tot en met uiterlijk 20 jaar. Mytylschool Roosendaal geeft onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding voor leerlingen met een chronische ziekte of meervoudige handicap.