Toekomst verzekerd
ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs voor volwassen (VAVO Lyceum), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht. Wij verzorgen met 1800 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 24.000 studenten. Samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties bieden we onderwijs op maat dat goed aansluit bij uiteenlopende wensen en eisen. We slagen in onze opdracht als onze studenten en de bedrijven en instellingen waarvoor wij opleiden tevreden zijn over ons onderwijs.

We verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie, rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap, en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Wij staan voor kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Kleinschaligheid, kwaliteit en persoonlijk contact staan bij ROC Midden Nederland voorop. Samen met het bedrijfsleven leiden we bij twaalf branchegerichte colleges de vakmensen in Nederland op.

Gezondheidszorg College
De gezondheidszorg draait om de vraag van mensen. En hoe je als verpleegkundige, verzorgende, begeleider, assistent of laborant de zorg op patiënten afstemt. Iedere vraag is anders. Werken in de gezondheids­zorg is nooit saai en er is volop werk. Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn. Dat kan met nieuwe technieken, maar vooral met jouw hulp. Maak het leven van mensen aangenaam en ga voor de gezondheidszorg!

Gezondheidszorg College iets voor jou?
Het Gezondheidszorg College is meer dan een naam alleen.
Bij ons college vind je:

  • alle denkbare middelbare beroepsopleidingen in de gezondheidszorg
  • kleinschalig ingericht onderwijs op drie goed bereikbare onderwijslocaties in Utrecht, Zeist en Amersfoort
  • intensieve persoonlijke begeleiding
  • stageplekken in veel grote regionale ziekenhuizen en zorginstellingen zoals het UMC (Utrecht) en Meander Medisch Centrum (Amersfoort)
  • docenten uit de beroepspraktijk
  • goede aansluiting bij het hbo bijvoorbeeld de opleiding Tandartsassistent en Laboratoriumonderwijs

Lees meer …

Welzijn College
Vind je het leuk om mensen te helpen, jong of oud? Kies dan voor een opleiding bij het Welzijn College.

Op het Welzijn College vind je opleidingen die te maken hebben met de opvang, ontwikkeling en begeleiding van kinderen, jongeren, ouderen en kwetsbare doelgroepen. We bieden je verschillende opleidingen aan in vol- en deeltijd en zowel bol- als bbl-opleidingen.

Lees meer ….