Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Scalda verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Dat doen we vanuit elf kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes-Breda, MBO Dans Goes en Maritiem en Logistiek College De Ruyter.

Wij leiden je zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We helpen jou het beste uit jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen: excellent te zijn. In een prettige, gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij jou (verder) in jouw professionele én in je persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat een steeds groter deel van onze opleidingen in onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland.

Jij hebt er verstand van! Jij weet welke middeltjes er goed zijn voor jezelf. Maar weet je ook wat goed is voor een ander? Als je het leuk vind om mensen te helpen, kies dan voor een opleiding in de Verpleging of Verzorging. Als je het leuk vind om met mensen werken: helpen, begeleiden en opvangen, kies dan voor een opleiding in de Welzijn.