Summa heeft twee betekenissen:

  • Het hoogste, waarmee de naam aansluit bij onze missie en visie: het beste uit jezelf halen, naar het hoogste reiken, persoonlijke topprestaties leveren
  • De som, het totaal, wat refereert aan het feit dat een gezamenlijke inspanning nodig is om tot topprestaties te komen. Van studenten uiteraard, maar ook van docenten, collega’s die docenten ondersteunen, bedrijven, het management en ouders.

Het Summa College bestaat uit 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Deze branchegerichte scholen verzorgen meer dan 250 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus.

Wij onderscheiden ons door een actieve, persoonlijke begeleiding van studenten. De keuze voor een passende opleiding en het behalen van een diploma staan daarbij centraal. Iedereen die zijn talenten wil ontwikkelen, is van harte welkom. Ongeacht leeftijd. Immers: mensen die succesvol zijn in werk en privéleven, blijven zich ontwikkelen. Daarom ook leveren we maatwerk aan bedrijven.

Onze docenten maken het verschil; zij bepalen in hoge mate het succes van onze studenten. In onderwijsteams zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs.

Onze regio, Brainport regio Eindhoven, is een van de meest dynamische en succesvolle regio’s van Nederland en heeft grote ambities. De vakmensen die wij opleiden zijn onmisbaar om die ambities te verwezenlijken. Ons onderwijsaanbod is daarom steeds heel goed afgestemd op de behoeften van bedrijven en instellingen in onze regio. Samen delen we de verantwoordelijkheid voor een actueel en gevarieerd onderwijsaanbod.