De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. Met ons onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie dragen we bij aan:

  • science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op de Strategic Area’s Energy,  Health en Smart Mobility
  • science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven
  • science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs

Uitgelichte opleidingen

Bachelor Medische Wetenschappen en Technologie
Biomedisch onderzoek

De major Medische Wetenschappen en Technologie leidt je op tot biomedisch onderzoeker. Zo leer je onderzoek doen waardoor we ziektes beter kunnen behandelen, eerder kunnen opsporen of zelfs kunnen voorkomen. Omdat technologie in deze medische wereld onmisbaar is, krijg je daarnaast een sterke basis in technische vakken als wiskunde en natuurkunde.

Medische Wetenschappen en Technologie is een major die formeel onderdeel is van de bacheloropleiding Biomedische Technologie. Na afronding van deze major ontvang je het diploma van de bacheloropleiding Biomedische Technologie. De bacheloropleiding Biomedische Technologie is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Lees verder ….

Bachelor Biomedical Engineering

Met deze major leer je hoe je technologische methoden implementeert om biomedische vragen op te lossen.
Biomedische Engineers willen de gezondheidszorg verbeteren. Om dit te bereiken, moeten de beschikbare informatie, technieken en methoden kunnen worden geoptimaliseerd en vertaald naar oplossingen die een arts kan gebruiken. Dergelijke technieken kunnen de diagnose verbeteren, het behandelingsproces versnellen of zelfs toestaan ​​dat patiënten worden behandeld voordat de symptomen merkbaar zijn. Lees verder …