Ga dan naar de website van 1 van de drie opleidingen tot verloskundige in Nederland door op 1 van de logo’s te klikken

 

 

 

 

 

De drie opleidingen tot verloskundige in Nederland leiden alle drie op tot hetzelfde beroep: dat van verloskundige. Er wordt veel samengewerkt en overlegd tussen de opleidingen onderling, maar ook met bijvoorbeeld de KNOV.

Toch zijn er ook verschillen: op de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen is de opleiding vorm gegeven vanuit “kwalificerende eindtaken”. Kwalificerende eindtaken zijn alle taken die je als verloskundige moet kunnen uitvoeren. Van het houden van spreekuur tot het opstellen van een plan om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Vanaf dag één werk je aan deeltaken die je na vier jaar bekwaam maken om alle taken van een verloskundige goed uit te voeren.

Daarnaast heeft elke opleiding ook zijn specifieke aandachtpunt: in Amsterdam Groningen is dat de academische vorming. 

De Verloskunde Academie Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC.

De Academie Verloskunde Maastricht is een kenniscentrum van ZUYD. 

Meer informatie over de verschillen vind je op de websites van de opleidingen.