Het UMCG verzorgt universitaire opleidingen en opleidingen op hbo-niveau, medisch en verpleegkundig specialistische opleidingen en een groot aantal bij- en nascholingen. Het Wenckebach Instituut is onderdeel van het UMCG.

Beroepsopleidingen in de zorg
De mbo- en de hbo-verpleegkunde opleidingen kennen een werken-leren variant. De Wenckebach Instituut organiseert deze opleidingen in het UMCG. ​Het Wenkebach Instituut verzorgt ook het theoriegedeelte van de opleidingen tot operatieassistent en anesthesiemedewerker.

Uitgelichte opleidingen

Anesthesiemedewerker
De anesthesiemedewerker begeleidt de patiënt bij de voorbereiding op de operatie of ingreep. Je assisteert bij het onder narcose brengen en houden van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving. Tijdens en direct na de operatie bewaak je de patiënt. Je moet dus veel weten van de fysiologie van de mens en de apparatuur die gebruikt wordt. Een mooi beroep op het snijvlak van techniek en zorg.

De opleiding leidt je op tot anesthesiemedewerker. Na afloop van de opleiding beschik je over de kwalificaties zoals die zijn vastgelegd door het College Zorg Opleidingen (CZO).

De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit 137 theoriedagen en ruim 4500 uren praktijk. Je kunt in aanmerking komen voor een verkorte route van tweeënhalf of twee jaar. Dit is afhankelijk van de uitslag van de instaptoets en je vooropleiding.

Operatieassistent
Een operatie is een teamprestatie. Als operatieassistent maak je deel uit van dat team. Je voert medisch-ondersteunende handelingen uit. Je kunt drie verschillende functies hebben: je bent omloop, je instrumenteert of je assisteert. Je zorgt dat de operatiekamer bedrijfsklaar is. Je assisteert de chirurg en bedient medische apparatuur. Je bent als het goed is de chirurg telkens een stapje voor. Het vak vergt dan ook veel kennis van verschillende specialismen, zoals Algemene chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie, Urologie en KNO en de daarbij behorende operatietechnieken.

De opleiding leidt je op tot operatieassistent. Na afloop van de opleiding beschik je over de kwalificaties zoals die zijn vastgelegd door het College Zorg Opleidingen (CZO).

De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit 122 theoriedagen en ruim 4600 uren praktijk. Je kunt in aanmerking komen voor een verkorte route van tweeënhalf of twee jaar. Dit is afhankelijk van de uitslag van de instaptoets en je vooropleiding