Waarom deze site? YouChooz is dé voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport. De site is in 1999 opgericht onder de naam GOBnet, sinds oktober 2009 heet hij YouChooz.

In de sectoren zorg, welzijn en sport is altijd wel behoefte aan nieuwe medewerkers. Maar dan liefst wél medewerkers die een weloverwogen keuze hebben gemaakt voor een toekomst in zorg, welzijn en sport. Want dat zijn mensen die blijven.

Betrouwbaar YouChooz biedt uitgebreide en actuele informatie ter ondersteuning van een bewuste keuze. Op de site staan honderden handige adressen en informatie over de diverse werkvelden. En er zijn zo’n 400 beroeps- en opleidingsbeschrijvingen te vinden, met relevante informatie zoals salarisgegevens, benodigde persoonlijke eigenschappen en arbeidsmarktinformatie.

Aan de betrouwbaarheid van de beschrijvingen wordt veel aandacht besteed. Kijk bij ‘bronnen’ voor meer informatie.

Onafhankelijk Bovendien wordt via de site individuele voorlichting gegeven door mensen met praktijkervaring. Honderden studenten, docenten en medewerkers zijn rechtstreeks en zonder tussenkomst van de redactie te mailen. Voor een open, eerlijk en realistisch antwoord op vragen!

Website van… YouChooz is een website van samenwerkende werknemers en werkgevers in zorg, welzijn en sport.