Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen behandelen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. We behandelen mensen met als doel het maatschappelijk risico op delictgedrag te voorkomen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn.

FPA Utrecht biedt twee stageplekken aan

STUDENTEN VAN DE OPLEIDING SPH (Social Work)

De stage
Tijdens de stage voer je alle voorkomende werkzaamheden in de functie van begeleider/sociotherapeut uit. Het doel is het leren (h)erkennen wat de werkgebieden van de Social Worker-er zijn én het uitvoeren van de daarbij passende werkzaamheden.

Tijdens deze stage leer je, in afstemming met je persoonlijke leerdoelen en in overleg met de stagebegeleider om kennis te maken met de forensische psychiatrische doelgroep. Je voert groepsgesprekken en je levert een actieve bijdrage aan het leefklimaat van de patiënten. Ook leer je samenwerken met andere disciplines zodat je aan het eind van jouw stage een compleet plaatje hebt van de functie begeleider/sociotherapeut.

In de eerste fase van de stage wordt je intensief begeleid door zowel de stagebegeleider als collega’s uit het team. In de tweede fase van de stage wordt er meer zelfstandigheid in het uitvoeren van taken van je verwacht. Je bent tijdens je stage zelf verantwoordelijk voor je leerproces; de stagebegeleider biedt de mogelijkheden om er een leerzame en volwaardige stage van te maken

Om te werken en stage te kunnen lopen in de GGZ zijn de competenties ‘leervermogen’ en ‘leerreflectie’ vereisten.

Wat breng je mee
Om voor deze stage in aanmerking te komen zit je in het 3e jaar van de opleiding SPH/Social Work in de regio Utrecht. Jij bent op zoek naar een plaats vanaf september 2018 voor minimaal 24u per week.

Hiernaast moet je een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overhandigen (deze aanvraag doe je op eigen kosten). En zorg je dat de getekende stage-overeenkomst en loonheffingsverklaring, je VOG verklaring, een kopie van je ID en een pasfoto vier weken voor aanvang van je stage aan Fivoor zijn geretourneerd.

Voor een stage in de directe patiëntenzorg is het op sommige zorgeenheden verplicht dat je bent ingeënt tegen Hepatitis B, dan wel dat je de bereidheid hebt om je te laten inenten.

Wij bieden jou
Stagevergoeding; Studenten die stage lopen bij Fivoor krijgen een stagevergoeding van €323,- bruto per maand per 36 uur óf een onkostenvergoeding.

Heb je interesse in deze stage?
Neem dan contact op met:

Sicco-Jan Jansen
030-2256290
s.jansen@fivoor.nl