Het UMCG biedt studenten de mogelijkheid om binnen de organisatie ervaring op te doen. Het UMCG is een van de grootste ziekenhuizen van Nederland en ook een van de grootste werkgevers van het noorden. Binnen het ziekenhuis zijn een groot aantal afdelingen waar je stage kunt lopen, zoals de medische afdelingen, maar bijvoorbeeld ook de Facilitaire Dienst of Personeel en Organisatie.

Het Studentenbureau UMCG coördineert voor alle studierichtingen de stages en mogelijkheden voor afstuderen of scriptie(onderzoek).

Geen zorgopleiding?
Studeer je bijvoorbeeld Communicatie, ICT, Bedrijfs(wis)kunde, Sociologie of Rechten? Ook dan ben je welkom in het UMCG! Voor studenten met een mbo-, hbo- of wo-opleiding die zich niet vanzelfsprekend richt op de gezondheidszorg, beschikken we regelmatig over mogelijkheden voor stage, afstuderen of scriptie(onderzoek) en soms ook over minor- of specialisatieopdrachten.

Solliciteren
Vermeld in je brief duidelijk je motivatie voor de plaats waar je op solliciteert en je motivatie voor het UMCG/de gezondheidszorg. Voeg je cv en cijferlijst toe. Is er geen geschikte stage- afstudeer- of scriptieplaats of heb je een eigen idee voor een onderzoek? Stuur dan een open sollicitatie.

Meer informatie

  • Meer informatie over stagemogelijkheden vind je op de pagina’s van het Studentenbureau UMCG.
  • Solliciteren is alléén mogelijk via het formulier bij een actuele vacature of het formulier open solliciteren.
  • Sollicitaties die we via ons mailadres ontvangen, nemen we niet in behandeling.
  • Vragen (géén sollicitatie) kun je stellen aan het Studentenbureau, email afstuderen@umcg.nl.

Gerelateerde informatie