Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’, zet Pharos kennis in

  • om de grote gezondheidsverschillen terug te dringen
  • om de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie, zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren en even goed te laten zijn als voor andere burgers.

We bieden studenten graag een

STAGE of WERKERVARINGSPLAATS GGZ

  • HBO/WO

Daar profiteren wij ook van: we doen actuele kennis op uit verschillende wetenschappelijke vakgebieden. Ook als je net bent afgestudeerd of als je herintreder bent, bieden we je mogelijkheden.

Diverse opdrachten met begeleiding
We hebben jaarlijks ruimte voor 5 fte aan stage- en werkervaringsplaatsen waarbij we relevante begeleiding bieden. De vorm van een stage kan verschillend zijn, afhankelijk van jouw interesse en onze behoefte aan ondersteuning. Het kan bijvoorbeeld gaan om een literatuurstudie, een onderzoek met interviews of het maken van een rapportage. Pharos verleent geen directe hulp of zorg. Wij bieden dan ook geen stages of werkervaringsplaatsen voor deze activiteiten.

Bekijk voorbeeldopdrachten>>

Voorwaarden voor een stage of werkervaringsplaats

  • Je volgt een relevante opleiding (of hebt er recent een afgerond). Onze stagiaires zijn vaak universitair student, maar dat is geen harde eis.
  • Je hebt affiniteit met de doelgroep van Pharos, die bestaat uit onder anderen migranten, vluchtelingen, laaggeletterden en mensen met een lage opleiding.In je profiel vinden we voldoende raakvlakken met het werkveld van Pharos.
  • Je hebt gedegen kennis van de Nederlandse taal.

Vergoeding
Voor de stagevergoeding volgen we de cao voor geestelijke gezondheidszorg: € 318,- bruto per maand bij een fulltime stage (36 uur per week). Voor een werkervaringsplaats geldt hetzelfde bedrag. Heb je geen ov-jaarkaart? Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer zoals genoemd in de cao en onze reis- en verblijfskostenregeling.

Ben je geïnteresseerd in een stage of werkervaringsplek?
Mail dan Liliana Glasbeek: l.glasbeek@pharos.nl. Voor meer informatie kun je haar ook bellen via (030) 234 98 00. Ze is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. Wij verzoeken je om zo concreet mogelijk aan te geven wat jouw interessegebieden zijn, welk soort stage van toepassing is of welke activiteiten je aanspreken. Wij ontvangen graag ook informatie over de omvang en termijn van de stage en de eisen die jouw opleiding stelt.

Vervolgstappen
Als wij een stageverzoek ontvangen, kijken wij of we een match kunnen maken tussen je opleidingseisen, interesses en leerdoelstellingen aan de ene kant en de behoefte aan ondersteuning bij onze afdelingen en programma’s aan de andere kant. Is er geen match? Dan wijzen wij het verzoek af. Vaak ligt de afwijzing niet aan de relevantie van een profiel maar puur aan het feit dat vraag en aanbod niet overeenkomen.

Trefwoorden: Stageplaats, werkervaringsplaats, Geestelijke Gezondheidszorg, meewerkstage, afstudeerstage, onderzoeksstage, Utrecht