Cesar2move staat open voor verschillende activiteiten, waaronder stagebegeleiding van studenten van de opleiding oefentherapie Cesar aan de Hogeschool te Utrecht. De studenten van nu zijn de toekomst voor de oefentherapie, het is daarom belangrijk voor hun om te leren hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Cesar2move heeft 8 verschillende lokaties in Limburg. Kijk op onze site voor de adressen.

Wij begeleiden verschillende stagiaires, dit kunnen studenten uit het 2e,3e of 4e jaar zijn.

  • 2jaar stagiaires lopen een stage van 10 weken, hierbij voeren ze kleine handelingen uit. Handelingen als een vraaggesprek, een onderzoek of een deel van een behandeling.
  • 3e en 4e jaar stagiaires zullen een stage lopen van 20 weken, hierbij zullen zij zich verder gaan ontwikkelen tot oefentherapeuten Cesar. Tijdens deze stageperiode zullen zij u behandelen en begeleiden.

Als stagebeleiders zullen wij deze stagiaires goed begeleiden tijdens hun stageperiode, zowel op theoretisch, praktisch en organisatorisch vlak, waarbij een respectvolle omgang met de patiënten uiteraard centraal staat. Door contact te onderhouden met de Hogeschool blijven onze therapeuten ook goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied, ook wij leren weer van de studenten.

Als er stagiaires mee lopen in de praktijk waar u behandeld wordt, zult u altijd geïnformeerd worden door middel van een affiche in de wachtkamer. Als u het niet prettig vindt om behandeld te worden door een stagiaire, of dat de stagiaire mee kijkt, dan kunt u dat aangeven bij uw therapeut en wordt daar rekening mee gehouden.