GZ-PSYCHOLOOG / BEHANDELCOÖRDINATOR
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats: Westzaan
 • Werkplekken: 2
 • Contractduur: Tijdelijke met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week: 32 – 36
 • Reageren voor: 1 juli

Functie­omschrijving
Op het penitentiair psychiatrisch centrum verblijven gedetineerden die vanwege hun psychische kwetsbaarheid of psychiatrische aandoening niet in een reguliere gevangenis of huis van bewaring kunnen verblijven. Als gz-psycholoog/behandelcoördinator zorg jij dat deze kwetsbare patiënten kunnen rekenen op de juiste behandeling.

De patiënten verblijven op leefafdelingen voor maximaal twaalf personen en worden in hun dagprogramma begeleid door zorgbehandelinrichtingswerkers en medewerkers beveiliging. Jij bent als regiebehandelaar verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënten op één of meer afdelingen. Samen met je duale partner (het afdelingshoofd) geef je vorm aan het leef- en behandelklimaat op de afdeling en binnen het team.

Om de behandeling vorm te geven werk je onder andere nauw samen met de medewerkers op de afdeling, de psychiater, afdelingsarts en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Je voert opname- en intakegesprekken en regelmatig spreek je patiënten in het kader van de voortgang van hun verblijf of behandeling. Je stelt behandelplannen op en evalueert deze. Ook zit je behandelplanbesprekingen voor en zie je erop toe dat alle betrokken disciplines hun aandeel hierin leveren.

Een eventueel diagnostisch proces coördineer je, en je stelt uiteindelijk op basis van de beschikbare informatie een diagnose. Diagnostische kennis van de patiënt zet je om in bruikbare bejegeningsadviezen op de afdeling. Je indiceert en verwijst door naar aanvullende (vak)therapie en trainingen.

Samen met je collega-behandelcoördinatoren coördineer je de in- en doorstroming van patiënten, en ga je voor de juiste patiënt op het juiste bed. Daarnaast onderhoud je contacten met verschillende disciplines binnen de instelling, zoals de directie en de casemanagers, maar ook met ketenpartners als de GGZ, reclassering, het Openbaar Ministerie en advocaten. Hierin heb je een coördinerende, adviserende en soms sturende rol. Als gedragsdeskundige ben je ook betrokken bij het opleggen van sancties of maatregelen bij patiënten, wanneer dit nodig is.

Als gz-psycholoog/behandelcoördinator fungeer je als spin in het web in een complexe omgeving. Hierin zoek je continu naar de balans tussen de belangen en behoeftes van de patiënt en de realiteit en eisen van het gedwongen justitiële kader.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en een master psychologie.
 • Je hebt een gz-registratie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de forensische psychiatrie.
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
 • Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en geldende procedures.
 • Je hebt inzicht in vakinhoudelijke ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
 • Je bent vaardig in het coördineren van processen en aansturen van disciplinaire teams.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €3.740 – Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: Tijdelijke met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kan tevens contact worden opgenomen met: Mevrouw J. Sol, HR adviseur op telefoonnummer 06-18609162.
Voor meer informatie over deze vacature: Mevrouw N. Tonnon, plv. Vestigingsdirecteur (bereikbaar middels secretariaat) 0880 738042.

Solliciteren
Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Zorg, Geestelijke gezondheidszorg, Gezondheidszorg, Gz-psycholoog, WO, Master, Westzaan, Noord-Holland.