HOOFD BEHANDELING (GZ-psycholoog/Klinisch Psycholoog)
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats: Westzaan
 • Contractduur: 2 jaar
 • Uren per week: 32 – 36

Functie­omschrijving
Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit staan centraal in het detentieklimaat van het Justitieel Complex Zaanstad. Dat geldt voor de justitiabelen, maar óók voor het personeel en de organisatie. Jij onderschrijft als hoofd behandeling – waarbij je ook verantwoordelijk bent voor de inhoudelijke zorg – onze visie. Zo draag ook jij bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

Als hoofd behandeling voor Justitieel Complex Zaanstad teken je voor de inhoudelijke zorg en geef je leiding aan de behandelcoördinatoren, psychologen, vaktherapeuten en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directeur zorg en behandeling over uitvoeringsconsequenties van beleidsvoornemens rondom het zorgaanbod in de inrichting.

Gezien de brede en vakinhoudelijk verschillende inhoud van de functie van het hoofd behandeling hebben wij besloten tevens een afdelingshoofd aan te stellen. Deze is verantwoordelijk voor de operationele aansturing en afdelingsmanagementtaken. In de praktijk houdt dat in dat jullie zeer nauw samenwerken. De vacature van afdelingshoofd wordt binnenkort opengesteld.

Jouw taken

 • Je levert input aan het jaarplan voor de zorgprofessionals in het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) en zorgt voor de controle van dit plan.
 • Je maakt taakstellende afspraken met de directeur zorg en behandeling en de medewerkers van het PPC, en voert periodiek voortgangsoverleg.
 • Je coördineert de inhoudelijke afstemming tussen het zorgaanbod en de inzet van therapeuten.
 • Je zorgt voor afstemming tussen de onderlinge disciplines en tussen de therapeuten en andere onderdelen van de vestiging.
 • Je integreert nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied in het beleid, de professionalisering en de werkwijze van de afdeling.
 • Je draagt bij aan de randvoorwaarden voor bedrijfsvoeringstaken zoals personeel, organisatie, financiën, overlegstructuur, werkafspraken en procedures.
 • Je doet voorstellen aan de directeur zorg en behandeling over de optimalisering van de personele kwaliteit.
 • Je initieert en/of neemt deel aan projecten die zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe zorgproducten.
 • Je volgt de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied en volgt her-, bij- en nascholing.
 • Je adviseert de directeur zorg en behandeling over ontwikkelingen op het vakgebied en de mogelijke gevolgen en kansen voor het zorgaanbod en/of de zorgprogrammering.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied door het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je onderhoudt een extern netwerk binnen de keten.
 • Je ontwikkelt, stimuleert en coördineert samenwerkingsverbanden met andere hulpverleners en externe instanties.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je bent in het bezit van een BIG-registratie als gz-psycholoog.
 • Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis van de klinische en forensische psychologie.
 • Je bent bekend met de organisatie van het forensisch psychologisch werkveld en aangrenzende terreinen.
 • Je kent de ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
 • Je kent de producten van de inrichting en hebt inzicht in de processen van het penitentiair psychiatrisch centrum.
 • Je kent de specifieke plichten en bevoegdheden van psychologen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen zoals ze zijn vastgelegd in de Wet BIG.
 • Je hebt kennis van de vakgebieden maatschappelijk werk en therapie.
 • Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en geldende procedures.
 • Je hebt inzicht in de actualiteit op de beleidsterreinen van detentie en forensische psychiatrie.
 • Je bent vaardig in het coördineren van processen en in het opstellen van kaders, protocollen en procedures.
 • Je bent vaardig in het leidinggeven aan professionals.
 • Je bent flexibel in je werk en hebt oog voor een gezonde balans tussen leiding accepteren en eigen regelruimte.
 • Je houdt ervan jezelf, en je team, verder te ontwikkelen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Maand­salaris: Min €4.168 – Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband.

We spreken onderling af hoe wij vorm kunnen geven aan het benodigde aantal uren patiëntenzorg om de registratie tot gz-psycholoog te behouden.

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met mevrouw B. Buis, directeur zorg en behandeling, of mevrouw N. Tonnon, plaatsvervangend vestigingsdirecteur. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 073 80 00.

Solliciteren
Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Zorg, GZ Psycholoog, Hoofd, Westzaan, Noord-Holland.