Wil je dat kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en regio Amstelland? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De GGD Amsterdam zoek voor de afdeling Jeugdgezondheidszorg meerdere

JEUGDARTSEN

 • Vaste baan
 • Uren per week: 24 – 36 (4 fte)
 • Salaris: max. € 5.017,-
 • Vacaturenummer: 19100268
 • Sluitingsdatum: 01-01-2020

De functie
Je komt als jeugdarts te werken in de mooie stad Amsterdam en regio Amstelland binnen het multidisciplinaire Ouder- en Kindteam. Je hebt een belangrijke bijdrage in het bevorderen en beschermen van de gezondheid van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar. Je werkt hierbij intensief samen met jeugdverpleegkundigen, logopedisten, doktersassistenten, jeugdpsychologen en ouder- en kindadviseurs. Je kijkt samen met ouders naar de belangrijke rol die zij hebben in de ontwikkeling van hun kind en dagelijkse vragen rondom opvoeden en opgroeien. Door jouw open empathische houding en oplossingsgerichte gesprekstechnieken voelen zowel kinderen, jongeren en ouders zich vertrouwd bij jou. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op en verwijzen we in overleg met ouders naar de best passende hulpverlening als dat nodig is. Doel hierbij is kleine problemen klein houden.

Werkzaamheden

 • Je geeft onder andere tijdens spreekuren voorlichting, advies, begeleiding en sociaal-medische zorg op alle aspecten van de jeugdgezondheidszorg. In eerste instantie op verschillende locaties in Amsterdam, met uitzicht op een vaste locatie;
 • Je neemt deel aan verschillende multidisciplinaire overleggen en hebt hierbij een sociaal-medische inbreng;
 • Je signaleert, analyseert en beoordeelt stoornissen en problemen in gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen evenals in de leefomgeving van het kind of het gezin;
 • Je staat naast ouders en jeugdigen en zoekt samen naar mogelijkheden die bij hen passen;
 • Je spreekt als jeugdarts dagelijks kinderen uit verschillende milieus en culturen.

Wij vragen

 • Een flexi­be­le en op­los­sings­ge­rich­te hou­ding; ver­nieu­wing zie je als een uit­da­ging;
 • Je bent pro­ac­tief en een team-play­er;
 • Je wilt de kwa­li­teit van de JGZ naar een ho­ger plan til­len; je hebt oog voor de ont­wik­ke­lin­gen en trends in de maat­schap­pij;
 • Je bent arts (BIG ge­re­gi­streerd), met bij voor­keur een re­gi­stra­tie Jeugd­arts KNMG of Arts Maat­schap­pij & Ge­zond­heid. Ba­sis­art­sen no­di­gen wij ook uit om te sol­li­ci­te­ren;
 • De ste­de­lij­ke pro­ble­ma­tiek bij onze jeugd spreekt je aan en zie je als een uit­da­ging;
 • Je spreekt goed Ne­der­lands en En­gels.

Wij bieden

 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal  maxi­maal € 5.017, – bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uur per week.
 • In eer­ste in­stan­tie een func­tie voor een jaar, bij goed func­ti­o­ne­ren uit­zicht op een vast dienst­ver­band bij de ge­meen­te Am­ster­dam.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.
 • Een door­groei­mo­ge­lijk­heid voor een op­lei­dings­plaats jeugd­arts Maat­schap­pij & Ge­zond­heid.

De organisatie
Ruim 1300 GGD-medewerkers, verspreid over meer dan veertig gebouwen in de regio, zijn iedere dag druk in de weer om de gezondheid van de inwoners te bewaken en bevorderen. Het werkgebied omvat naast Amsterdam de Amstelland-gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. Al deze gemeenten zijn opdrachtgever van de GGD, maar alleen de gemeente Amsterdam is ook eigenaar. Gezamenlijk betreft dit ongeveer 1.000.000 inwoners. De medewerkers voeren alle taken gedreven, vakkundig en betrouwbaar uit; dit zijn tevens de drie kernwaarden waar de GGD voor staat.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 1 januari 2020 via de onderstaande link.

Solliciteer online

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vragen over deze vacature
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Jeugdzorg, Jeugdarts Amsterdam, Noord-Holland