JUSTITIEEL VERPLEEGKUNDIGE 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats: Westzaan
 • Uren per week: 32 – 36
 • Reageren voor: 3 augustus

Functie­omschrijving
De Justitieel Verpleegkundige is, ten behoeve van gedetineerden die geplaatst zijn binnen de inrichting, belast met de reguliere verpleegkundige taken, waaronder het stellen van verpleegkundige diagnoses, zorgcoördinatie in het kader van het verpleegproces, het leveren van verpleegkundige zorg en het leveren van een bijdrage aan het verpleegkundig deel van het gezondheidsbeleid. De Justitieel Verpleegkundige draagt tevens zorg voor de toegeleidingsfunctie naar medische zorg. Daarnaast is de Justitieel Verpleegkundige gericht op de professionalisering van het verpleegkundig beroep.

Tenslotte levert de Justitieel Verpleegkundige een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de zorgverlening binnen een van de drie aandachtsgebieden verslaving, psychiatrie en infectieziekten. Vanuit de visie van de Dienst Justitiële Inrichtingen draagt de Justitieel Verpleegkundige bij aan het verlenen van de eerstelijns gezondheidszorg in de penitentiaire inrichtingen, de humane uitvoering van de detentie, aan een beperking van de detentieschade en voorkoming van recidive.

De Justitieel Verpleegkundige verricht activiteiten behorend bij de volgende resultaatgebieden conform het functie informatieformulier:

 • Verpleegkundige diagnose
 • Zorgcoördinatie
 • Verpleegkundige Zorg
 • Bijdrage aan gezondheidsbeleid
 • Advies verpleegkundige zorg
 • Professionalisering van het beroep

Functie-eisen
Verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (HBO niveau);

 • BIG-registratie;
 • Bijgeschoold tot en registratie als Justitieel Verpleegkundige in het kwaliteitsregister V&V

De Justitieel Verpleegkundige beschikt over:

 • kennis van en bekwaamheid in het uitvoeren van verpleegkundige handelingen;
 • kennis van psychische, sociale en somatische zorg;
 • kennis van de specifieke plichten en bevoegdheden van verpleegkundigen (wet BIG) in relatie tot de functievervulling;
 • kennis van de specifieke wet- en regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg;
 • kennis van en inzicht in de uitvoering van de werkzaamheden volgens de Deming-methode
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van een inrichting;
 • inzicht in de functionele samenhang tussen de medische dienst en andere (gedetineerden-gerelateerde) disciplines binnen een inrichting;
 • kennis van en inzicht in specifieke lichamelijke en psychische problemen van de gedetineerdenpopulatie waaronder voldoende kennis en deskundigheid op het gebied van verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en (dreigende) infectieziekten;
 • vaardigheid in het omgaan met gedetineerden in spanningsvolle situaties;
 • vaardigheid in het snel beoordelen van de situatie en effectief handelen bij noodsituatie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 8
 • Maand­salaris: Min €2.605 – Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: ntb
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief.

Solliciteren
Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren via onderstaande link

Solliciteer hier

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Zorg, Justitieel Verpleegkundige, Verpleegkunde, HBO-V, parttime, Full-time, Westzaan, Noord-Holland