PEDAGOGISCH MEDEWERKER ITA
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats: Breda
 • Werkplekken: 4
 • Uren per week: 32 – 36
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving
De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) is een inrichting voor jeugdigen waar zij op grond van een vrijheidsnemende maatregel worden opgevoed en begeleid. De RJJI bestaat uit drie locaties. Jij werkt als pedagogisch medewerker op locatie Den Hey-Acker in Breda. Hier draag je binnen vastgestelde methodische kaders zorg voor de pedagogische begeleiding en verzorging van jongeren binnen een leefgroep.

Jij bent de mentor van minimaal één jongere en speelt daarmee een centrale rol in het traject van deze jongere. In jouw mentorrol ben je het eerste aanspreekpunt voor de jongere en voor iedereen die bij deze jongere betrokken is. Denk daarbij aan de hulpverlening en de advocatuur, maar zeker ook de ouders of verzorgers.

Iedere inzet binnen de Rijks Justitiële Jeugdinrichting is er steeds op gericht om jongeren een betere toekomst te bieden. Als zij na verloop van tijd de inrichting weer verlaten, nemen de ouders of verzorgers in de meeste gevallen de opvoedtaak weer op zich. Jij speelt als mentor een belangrijke rol in het contact met het systeem van de jongere. Want een goede samenwerking met de ouders of verzorgers tijdens het verblijf vergroot de kansen op een succesvolle terugkeer in de samenleving.

De RJJI betrekt ouders of verzorgers waar mogelijk bij het traject van een jongere. Als  pedagogisch medewerker onderhoud je daartoe regelmatig contact met de ouders over de voortgang en ontwikkeling binnen de behandeling. De basismethodiek YOUTURN staat centraal bij het werken met de jongeren die in de RJJI zijn geplaatst. Deze methodiek geeft jou en je collega’s binnen de inrichting concrete handvatten en richtlijnen om op gelijke wijze met de geplaatste jongeren om te gaan. Alles is hierbij gericht op het creëren van een verantwoord opvoedingsklimaat en het bewaken van de veiligheid.

Je creëert en handhaaft een optimaal opvoedingsklimaat op de leefgroep. Dat doe je door de onderlinge contacten tussen de jongeren te begeleiden, en waar nodig gericht te interveniëren in het groepsdynamische proces. Daarbij vertaal je zelfstandig de gestelde behandeldoelen naar gerichte interventie- en observatiestrategieën, en naar haalbare pedagogische doelen in de dagelijkse begeleiding.

Tot slot lever je een bijdrage aan de uitvoering van het behandeltraject zoals weergegeven in de actuele individuele perspectiefplannen. In dit kader rapporteer je dagelijks over de groepsdynamische ontwikkelingen in het algemeen en de vorderingen van de individuele jongeren in het bijzonder. Een samenvatting van deze individuele rapportage, aangevuld met eigen observaties, beschrijf je in ieder opvolgend perspectiefplan van de jongere waarover jij het mentoraat voert.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante hbo-opleiding als jeugdzorgwerker, zoals social work, sociaalpedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk en dienstverlening of vergelijkbaar. Ook hbo-studenten die in de laatste twee jaar van hun opleiding zitten worden uitgenodigd om te reageren.
 • Je bent bij voorkeur SKJ-geregistreerd.
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een gesloten setting met jongvolwassenen.
 • Je kunt een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van het team.
 • Je bent integer, interpersoonlijk sensitief, flexibel, initiatiefrijk en stressbestendig.
 • Je bent responsief, dus je stemt je houding af op signalen die de jongeren uitzenden waarbij je rekening houdt met de situatie waarin zij zich bevinden.
 • Je kunt goed samenwerken, een eigen oordeel vormen en hebt een groot leervermogen.
 • Het is een vereiste dat je gemaakte afspraken, consequent samen met het team kunt uitdragen en blijven hanteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 8
 • Maand­salaris: Min €2.554 – Max. €3.452 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Bij de vaste aanstelling geldt een proeftijd van maximaal twee jaar.
 • Voor alle medewerkers van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting geldt een centrale aanstelling met een plaats van tewerkstelling. In dit geval gaat het om locatie Den Hey-Acker.

Solliciteren
Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, Zorg, Pedagogisch Medewerker, Jeugdzorgwerker, Social work, Sociaalpedagogische hulpverlening, Breda, Noord-Brabant