VERPLEEGKUNDIGE / DOKTERSASSISTENT
met affiniteit voor onderzoek

 • Reageer voor: 30 september 2018
 • Soort dienstverband: Bepaalde tijd, met uitzicht op een verlenging
 • Aantal uren: 32-36 uur per week
 • Vakgebied: In- en uitwendige specialismen

Studie omschrijving
De AGEhIV studie is een prospectieve cohortstudie die kijkt naar comorbiditeiten en veroudering bij hiv (www.agehiv.nl). Het doel van de studie is om een beter beeld te krijgen van het verouderingsproces bij goed behandelde hiv-patiënten en om het vóórkomen van een breed scala aan comorbiditeiten en complicaties in deze populatie in kaart te brengen. Om een goed beeld te kunnen vormen wordt er tevens een even grote controlegroep met gelijke risicofactoren zonder hiv bij de GGD Amsterdam gevolgd, voor het merendeel bestaande uit homoseksuele mannen.

De AGEhIV studie wordt gecoördineerd vanuit de Stichting AIGHD (Amsterdam Institute for Global Health and Development), een initiatief van het Amsterdam UMC locatie AMC, Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU). Stichting AIGHD verbindt disciplines, resources en innovatieve programma’s van academische instituten en partners met als doel toegang tot hoge kwaliteit gezondheidszorg voor de gehele maatschappij.

De functie
De verpleegkundige / doktersassistent(e) zal deel uitmaken van het studieteam van de AGEhIV studie. Onderzoeksactiviteiten bij behandelde hiv-patiënten vinden plaats op het Amsterdam UMC locatie AMC. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse onderzoeksactiviteiten voor de controlegroep van de studie, die alle plaatsvinden op de onderzoeksafdeling van de GGD van Amsterdam. Dit houdt in dat u ECG’s vervaardigt, een kort lichamelijk onderzoek verricht (lengte, gewicht, bloeddruk), bloedmonsters afneemt, een longfunctietest verricht (spirometrie) en metingen zult uitvoeren met diverse experimentele apparaten. U zult van tevoren adequaat worden getraind om deze testen en metingen goed uit te kunnen voeren.

De hierboven genoemde onderzoeksactiviteiten zullen worden gepland in een studiespreekuur dat maximaal 8 dagdelen per week plaats zal vinden. U zult uw werkzaamheden uitvoeren in samenwerking met een deeltijd collega onderzoeksverpleegkundige en de studieartsen van het Amsterdam UMC locatie AMC.

Naast de spreekuren heeft u een coördinerende rol en zult u logistieke en administratieve taken uitvoeren ten behoeve van de studie, zoals de planning van de spreekuren, communiceren met deelnemers en hun huisartsen over de testresultaten en het verwerken van de verzamelde materialen en formulieren. Tevens bent u een belangrijk aanspreekpunt voor het studieteam (zowel binnen als buiten de GGD) en de deelnemers.

Dit alles betekent dat u de bereidheid en het vermogen hebt tot het leren van nieuwe vaardigheden, dat u in staat bent om op een georganiseerde en zeer nauwkeurige manier zelfstandig te werken en dat u sterke communicatieve vaardigheden bezit om in teamverband te werken en de deelnemers te kunnen motiveren en ondersteunen.

Wij vragen

 • Gediplomeerd en ervaren verpleegkundige of doktersassistent(e) met een certificaat voor bloedafname
 • Bereidheid en mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren zoals het uitvoeren van diverse tests en metingen
 • Sterke vaardigheden op het gebied van communicatie in het Nederlands en Engels
 • Bij voorkeur ervaring met het werken in studieverband
 • Aantoonbare praktijkervaring met het doen van bloedafname is een pre
 • Een flexibele, zelfstandige en zeer accurate werkhouding
 • Affiniteit en ervaring met het werken in teamverband
 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van planning en organisatie
 • Goede computervaardigheden, ervaring met het werken met MS Office.

Aanbod AIGHD
AIGHD biedt in eerste instantie een aanstelling voor 12 maanden, met uitzicht op een verlenging bij goed functioneren en een salaris passend binnen de kaders van de sector. AIGHD kent een fulltime werkweek van 40 uur per week, 25 vakantiedagen, een goede collectieve pensioensverzekering en een zeer aantrekkelijke collectieve zorgverzekering.

Solliciteren
Solliciteren kan door je CV met een begeleidende brief te sturen aan HR Support hrsupport@aighd.org

Voor vragen over de inhoud kunt u terecht bij de coördinerend arts dhr. Sebastiaan O. Verboeket s.o.verboeket@amc.uva.nl, de coördinerend dokters- en onderzoeksassistent mw. Barbara Elsenga, b.c.elsenga@amc.uva.nl.

Sluitingsdatum 30 september 2018

Over AIGHD
AIGHD hanteert een probleemgerichte aanpak en overstijgt de grenzen van traditionele academische disciplines om duurzame oplossingen te bieden op het gebied van Global Health. Het is een dynamisch netwerk gericht op onderzoek, onderwijs en beleidsadvisering. Het instituut staat voor een samenwerking tussen biomedische onderzoekers van het Amsterdam UMC, locatie AMC, sociale wetenschappers en economen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Daarnaast werken we nauw samen met een aantal andere NGO’s, zoals de PharmAccess Foundation, The Health Insurance Fund en het Medical Credit Fund, die een centrale plaats in het consortium innemen. AIGHD koppelt expertise, middelen en programma’s van instellingen die betrokken zijn bij gezondheidsgerelateerd onderzoek, onderwijs en capaciteitsopbouw.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Trefwoorden: Vacature, Zorg, Onderzoeksverpleegkundige, Verpleegkundige, Doktersassistente, Amsterdam, Noord-Holland.