Ondernemen in de zorg doen we samen

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. De diversiteit onder onze leden is groot: in omvang en dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten. Met elkaar voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Visie en missie
Onze visie op de zorg voor ouderen en chronisch zieken is dat mensen zelf de regie voeren over hun leven en zelf bepalen welke professionele zorg en ondersteuning het beste bij hen past en waar en bij wie zij dat inkopen. Voor zorg voor jeugd geldt dat ieder kind recht heeft om gezond en veilig op te groeien en waar nodig daarin versterkt en op weg geholpen wordt.

Onze leden zijn met hun medewerkers dagelijks actief om de zorg en ondersteuning voor ouderen, (chronisch) zieken en jeugd in een dynamische samenleving duurzaam te realiseren. Onze missie als branchevereniging is dat wij de belangen van onze leden behartigen. Wij zijn de verbindende schakel tussen onze leden, de politiek, stakeholders en de samenleving. Met elkaar dragen wij bij aan het welbevinden van mensen. Lees meer over onze visie en missie

De ActiZ-vereniging
Per januari 2018 werken we volgens de nieuwe verenigingsstructuur, waarin leden meer beleidsverantwoordelijkheid en (mede-)zeggenschap hebben. De vereniging bestaat uit drie segmenten (Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel, Wonen & Zorg), twee overkoepelende thema’s (Arbeid, Informatisering) en een afdeling ActiZ Jeugd. Binnen de segmenten, thema’s en ActiZ Jeugd zijn leden en medewerkers actief op het gebied van bekostiging, wet- en regelgeving, contractering, kwaliteit en innovatie. Lees meer over hoe wij werken

Het ActiZ-bureau
Het ondersteuningsbureau van ActiZ bestaat uit ongeveer 70 medewerkers en is gevestigd in Utrecht. Vanaf 1 januari 2018 worden in de nieuwe verenigingsstructuur de segmenten, thema’s en de afdeling Jeugd vanuit het bureau ondersteund door kern- en themateams. Lees meer over ons bureau