De BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk. Zij biedt onderdak aan maatschappelijk werkers, jeugd en gezinsprofessionals en sociaal agogen. Ook andere beroepsgroepen in het sociaal werk zijn van harte welkom.