BTN (Branchevereniging Thuiszorg Nederland) is een vereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg. Dit doet BTN door in haar activiteiten en werkwijze over financieringsstromen en -stelsels heen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen die zowel voor cliënt als organisatie continuïteit en tevredenheid opleveren. De leden van BTN worden ondersteund bij het bedenken van nieuwe concepten die doorontwikkeling mogelijk maken op het gebied van de hervorming van de langdurige zorg die nu plaatsvindt en de verbinding zoeken bij andere domeinen dan wel diensten.  BTN doet dit door belangenbehartiging op hoog niveau enerzijds en het vertalen van wet- en regelgeving naar de directe praktijk anderzijds. Op die manier hoopt BTN van toegevoegde waarde te zijn voor haar leden en de cliënten van de leden en dragen wij bij aan de implementatie van de noodzakelijke veranderingen.