Ergotherapie Nederland (EN) is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met haar leden zorgt Ergotherapie Nederland dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Daarnaast zetten wij ons in om de bekendheid van het beroep te versterken.