Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor forensisch artsen. De vereniging werd in 1980 opgericht en telt ruim 300 leden. Naast forensisch artsen, kunnen ook andere professionals op forensisch medisch gebied lid worden van de vereniging, zoals forensisch verpleegkundigen of forensisch rechercheurs.

De forensisch arts

Forensisch artsen houden zich bezig met medisch onderzoek en advisering ten behoeve van politie, Openbaar Ministerie en gemeenten, dit in het kader van handhaving, opsporing en strafrechtspleging. De dagelijkse werkzaamheden van een forensisch arts bestaan uit het uitvoeren van de lijkschouw bij (vermoeden van) niet natuurlijk overlijden, het uitvoeren van zedenonderzoek, letselonderzoek, het opstellen van letselrapportages, het afnemen van bloed, DNA of ander materiaal en het verlenen van medische zorg aan arrestanten. Het volledige beroepsprofiel (2011) van de forensisch arts kunt u hier vinden.