Een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van!
Deze uitspraak is de leidraad van InEen. Wij geloven namelijk in de kracht van samenwerking in de eerste lijn. Die is essentieel voor kwalitatief goede zorg, waar de patiënt centraal staat. Samenhang in de sector vraagt om een gestroomlijnde organisatie.

Samen met leden
InEen wil de organisatiegraad van de eerste lijn verhogen. En eerstelijnszorgorganisaties versterken. Dat doen we door organisatie, samenwerken en innovatie. Daarbij werken we nauw samen met onze leden: gezondheidscentra/eerstelijnscentra, zorggroepen, ROS’en, eerstelijns diagnostische centra en huisartsenposten.  De leden bestrijken met elkaar het gehele eerstelijnszorgveld. De diversiteit van leden versterkt de kracht van de vereniging.

InEen is een vereniging die verenigt. We bouwen doorlopend aan een sterke  band tussen de gedeelde belangen van de leden onderling. Gezamenlijk ontwikkelen we kennis, kunde en vernieuwende know how op de kerngebieden van de eerstelijnszorg.

Met gezag
InEen heeft een gezaghebbende positie opgebouwd bij de politiek en in de zorgsector. Daardoor kan InEen de thema’s, vragen en zorgen van leden op het juiste moment bij de juiste overlegtafels behartigen. Daarnaast helpt InEen zorgorganisaties bij financiering, contractering, innovatie, onderzoek, bedrijfsvoering, kwaliteitsbeleid en governance.

Wat doen we?
InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn.

  • InEen versterkt door organisatie
  • InEen verbindt door samenwerking
  • InEen vernieuwt door innovatie