Jeugdzorg Nederland verenigt alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en die vallen onder de Jeugdwet. Haar leden zijn ca. 50 organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp, ca.16 Gecertificeerde Instellingen en ca.16 andere organisaties die de Jeugdzorg-cao volgen.

Net als andere brancheorganisaties komt Jeugdzorg Nederland op voor de collectieve belangen van haar leden. Ze oefent invloed uit op relevant beleid en communiceert over het werk van de sector. Jeugdzorg Nederland voert werkgeverstaken uit en helpt haar leden om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren.

Missie

Kinderen en opvoeders met opvoed- en opgroeiproblemen worden integraal begeleid totdat maximaal haalbare participatie in de maatschappij bereikt is op basis van één kind, één gezin, één plan.

Visie

Een integraal antwoord op een ongedeelde zorgvraag vereist een eenvoudige, toegankelijke zorg voor jeugd die sterk is in samenwerkingsverbanden en ondersteund wordt door één financieringsstroom.