Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden, bestaat uit 12 regionale verenigingen en 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Voor ruim 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

Wat we doen

Het KNGF is het gezicht van de Nederlandse fysiotherapie. We behartigen belangen, garanderen kwaliteit, bevorderen deskundigheid en bieden service aan onze leden.

Bundeling van krachten

Door de bundeling van krachten kunnen we gezamenlijk optreden en zo de belangen van fysiotherapeuten behartigen. Het gaat daarbij om belangen op het gebied van vakinhoud, kwaliteit, bedrijfsvoering, contracten enz. Het KNGF werkt mee aan het stellen van kaders en het creëren van (wettelijke) randvoorwaarden. Ook maakt het KNGF zich sterk voor profilering van de beroepsgroep bij de consument, bijvoorbeeld in corporate campagnes.

Het KNGF ondersteunt haar leden bij het inspelen op veranderingen in de markt, het vertalen van trends naar de bedrijfsvoering en beroepsuitoefening (intra- en extramuraal) en bewaakt, samen met de beroepsgroep, de kwaliteit en inhoud van het vak.

Specialisten verenigingen

Binnen het KNGF zijn een aantal specialisten verenigingen actief die zich richten op een specifiek beroepsterrein binnen de fysiotherapie.

 • NVBF Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten
 • NVFB Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum Gezondheidszorg
 • NVFG Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
 • NVFK Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie
 • NVFS Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg
 • NVMT Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
 • NVOF Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie
 • VHVL Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie
 • NVFL Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie
 • NVZF Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie
 • NVFVG Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten
 • NVRF Nederlandse Vereniging voor Revalidatie Fysiotherapeuten
 • NFP Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek

Ga naar onze site voor meer informatie.