Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden, bestaat uit 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan zijn leden.

Beroepsinhoudelijke verenigingen

Binnen het KNGF zijn een aantal beroepsinhoudelijke verenigingen actief die zich richten op een specifiek beroepsterrein binnen de fysiotherapie.

 • NVBF Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten
 • NVFB Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie
 • NVFG Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
 • NVFK Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie
 • NVFS Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg
 • NVMT Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
 • NVOF Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie
 • VHVL Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie
 • NVFL Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie
 • NVZF Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie
 • NVFVG Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten
 • NVRF Nederlandse Vereniging voor Revalidatie Fysiotherapeuten
 • NFP Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek

Ga naar onze site voor meer informatie.