Wat doen we?
De beroepsorganisatie KNOV is er van en voor alle verloskundigen in Nederland en streeft – net als de verloskundige – naar de beste zorg voor zwangere, haar partner en het (ongeboren) kind. Dat doen we door verloskundigen te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen.

Uitwerken visie
De KNOV werkt aan het realiseren van de verloskundige visie. Drie pijlers vormen deze visie:

  • De zwangere vrouw die centraal staat.
  • De verloskundige die in het hele proces achter de zwangere vrouw staat.
  • De verloskundige keten waarmee de verloskundige samenwerkt.

De uitwerking van de visie gebeurt aan de hand van vier thema’s die met elkaar samenhangen.

Stimuleren kwaliteit van verloskundige zorg
De KNOV stimuleert daarnaast de professionalisering en kwaliteit van verloskundige zorg. Dit vraagt van de verloskundige continue aandacht en inspanning voor de professionele ontwikkeling.

Kwaliteitsprogramma KNOV
De KNOV maakt een 3-jaarlijks Kwaliteitsprogramma met als doel de kwaliteit van de verloskundige zorg te versterken door zorg te onderbouwen (richtlijnen), te implementeren (scholing) en te borgen (indicatoren en registers). Het programma wordt goedgekeurd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Belangen behartigen van verloskundigen
Als lid van de KNOV behartigen wij uw belangen in onderhandelingen met vele organisaties zoals de overheid, politiek en verzekeraars.

Producten en diensten
De KNOV publiceert een groot aantal producten op het gebied van juridische en financiële zaken en praktijkorganisatie, ter ondersteuning van de verloskundige beroepsuitoefening.

Samenwerken
De KNOV organiseert en faciliteert vele bijeenkomsten op landelijk en regionaal niveau tussen verloskundigen onderling en tussen verloskundigen en ketenpartners uit de geboortezorg.

Helpdesk en klachtenbehandeling
De helpdesk biedt antwoord op inhoudelijke vragen die via de telefoon of e-mail gesteld worden. Leden van de KNOV zijn door hun lidmaatschap kosteloos aangesloten bij deze klachtenregeling. Voor niet-leden worden kosten in rekening gebracht per klacht. Kijk voor meer informatie op onze site.