De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) behartigt de belangen van ruim 12.000 leden (huisartsen en huisartsen in opleiding) in Nederland. Onze belangrijkste taken zijn het versterken van de positie van de huisarts binnen de gezondheidszorg en het ondersteunen van onze leden.

Het belang van de huisarts

Huisartsen kennen niet alleen hun patiënten, maar ook de gezinssituatie en hun geschiedenis. Door deze brede blik kan een huisarts als geen ander goed inschatten welke behandeling het meest effectief is. Huisartsen leveren zorg dichtbij huis en tegen geringe kosten. Want wist u dat de kosten voor huisartsenzorg slechts 3,5 procent van de totale zorgkosten bedragen? Bovendien hoeven veel patiënten dankzij hun huisarts geen tijdrovend en (meestal) duurder bezoek aan een andere zorgverlener te brengen.

Het belang van de LHV

De belangrijkste taak van de LHV is de versterking van de positie van de huisarts binnen de gezondheidszorg. Samen staan we sterk(er) en kunnen we meer bereiken op het gebied van materiële en immateriële belangenbehartiging. Daarnaast ondersteunen we onze leden op allerlei manieren bij hun dagelijkse praktijkvoering.

Kijk voor meer informatie op onze site.