De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) is een beroepsorganisatie ter bevordering deskundigheid aanpak kindermishandeling.

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Lid worden is mogelijk voor iedereen die de functie van Aandachtsfunctionaris binnen zijn of haar organisatie vervult.

De Vakgroep is begin 2012 tot stand gekomen als stichting in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut, en is sinds maart 2014 een vereniging.